Get Movin' Akademier

Get Movin’ Akademier sætter blandt andet fokus på, at ligeværd mellem kønnene bliver en grundlæggende og integreret del af praksis i klubberne.

Image00050

Fodbold er en så betydningsfuld og samlende del af dansk kultur, at sporten er og skal være for alle. Imidlertid er fodbold i praksis forbundet med nogle udtalte uligheder i rammevilkårene, som har negative konsekvenser for piger og kvinders mulighed for at udfolde sig og trives i sporten.

Get Movin’ Akademier sætter fokus på, at ligeværd mellem kønnene bliver en grundlæggende og integreret del af praksis i klubberne. Det gælder fra ledelsesniveau og ud i de enkelte trænerled i klubberne. Derfor er Get Movin' Akademier målrettet klubledelser og trænere fra hver DBU Get Movin’ klub.

Get Movin' Akademier byder på eksterne og interne eksperter, der sætter fokus på køn, diversitet,  sport og fodbold. Samtidig skabes netværk og inspiration mellem klubber, der har samme motivation om at styrke pige- og kvindeindsatsen i dansk fodbold.

Der holdes fire Get Movin' Akademier årligt.

I 2024 er der Get Movin' Akademi den 16. og 17. marts og den 9. og 10. november.