Get Movin’ klubpulje

Get Movin’ ønsker at skabe ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber og øge spilleglæden for piger og kvinder landet over. Klubberne er omdrejningspunktet for at skabe denne kulturændring. Derfor er der etableret en klubpulje, hvor DBU Get Movin’ klubber kan søge om økonomisk støtte til at gennemføre initiativer beskrevet i klubbens Get Movin’ handlingsplan.

Get Movin' B73 Slagelse Og Skælskør Boldklub 270323 001

Get Movin' klubpuljen

Hvem kan søge?+

Fodboldklubber i Danmark der har indgået en samarbejdsaftale om at blive eller allerede er DBU Get Movin’ klub.

Hvornår kan Get Movin’ puljen søges?+

Puljen kan søges i forbindelse med ansøgning om at blive DBU Get Movin’ klub. Der er løbende ansøgning til puljen.

Hvordan søges Get Movin’ puljen?+

Get Movin’ puljen søges ved at følge dette link og oprette en profil. Ved ansøgning afgives tro- og loveerklæring på, at bevilgede midler anvendes til formål beskrevet i handleplanen og indenfor projektperioden. 

Hvad kan der søges om støtte til?+

Ansøgning i forbindelse med Get Movin' handleplan

Der kan søges om midler til at uddanne trænere og dommere, løn til ambassadører i forbindelse med skole- og SFO-forløb, uddannelse af klubansvarlige og øvrige klubaktiviteter beskrevet i handleplanen (for eksempel rekrutterings- eller fastholdelsesaktiviteter). Ansøgningen skal kobles til den klubspecifikke handleplan, som klubben har udviklet sammen med den lokale Get Movin' klubrådgiver. 

Flytbar Fællestræning

Der kan søges om midler til at aflønne en Get Movin' træner og til klubbens tovholder, fællesarrangementer og videre samarbejde. Get Movin' træneren skal være godkendt af projektteamet, før der kan søges om midler til løn.

Hvor meget kan der søges?+

En DBU Get Movin’ klub kan søge op til 45.000 kr. til at understøtte indsatser beskrevet i handleplanen og op til 9.500 kr. til specifikt at understøtte Flytbar Fællestræning.

Svar på ansøgning+

Forventet svartid er maksimalt to uger. Projektleder og delprojektleder i geografisk område behandler ansøgninger løbende.

Når I har modtaget støtte+

Ved bevilling modtager klubben et tilsagn, hvorefter beløbet udbetales til klubbens NEM-konto hurtigst muligt.

Get Movin' klubrådgiver følger løbende op på måltal og sikrer, at handleplanens indsatser afvikles som beskrevet. Get Movin' klubrådgiver støtter og vejleder løbende klubben i processen. Hvis klubben ikke arbejder for at opfylde handleplanens indsatser, kan klubben blive frataget Get Movin’ titlen og skal dermed tilbagebetale ubrugte projektmidler. Ubrugte projektmidler vil være knyttet til uindfriede mål i handleplanen.