Materialer til Get Movin' klubber

Her finder du alt det materiale, som Get Movin' klubber vil få brug for.

Materialet kan downloades under hvert menupunkt. Siden opdateres løbende.

Get Movin' ambassadør

Bestilling af t-shirts+

Når klubben har udpeget en eller flere Get Movin' ambassadører, kan der bestilles Get Movin' ambassadør t-shirts.

Hvert Get Movin' forløb skal lave én samlet bestilling af ambassadør t-shirts, og leveringsadressen skal være en fodboldklub. På den måde kan vi holde udgiften til levering nede.

 

T-shirts bestilles ved at skrive en mail til kava@dbujylland.dk med klubbens Get Movin' klubrådgiver cc. Bemærk at t-shirts er kvindemodel og generelt lille i størrelsen.

 

I mailen noteres følgende informationer:

Emne på mail: Bestilling af Get Movin' ambassadør t-shirts

 

Per t-shirt udfyldes:

Klub:

Navn ambassadør:

Ønsket str. (xs, s, m, l, xl):

 

Samlet for hele bestillingen udfyldes:

Leveringsadresse (en fodboldklub):

Telefon nr. (til oplysning ved levering):

Email (til oplysning ved levering):

Ambassadør-camp+
Næste Get Movin' ambassadør-camp er den 31. august - 1. september 2024. Campen finder sted i Middelfart. Program sendes ud snarest.

Tilmelding til ambassadør-campen foregår via dette link: Get Movin' ambassadør-camp 31. august - 1. september 2024 | DANSK BOLDSPIL-UNION (nemtilmeld.dk)
Hvad er en Get Movin' ambassadør-camp?
Som Get Movin' ambassadør har du sagt ja til at være ambassadør for piger og kvinder i dansk fodbold. Du har sagt ja til at gå forrest og vise, at fodbold også er for piger og kvinder. 

På Get Movin' ambassadør-camp mødes Get Movin' ambassadører fra hele Danmark. Vi skal lære hinanden at kende, udveksle erfaringer og blive klogere på blandt andet Get Movin' skole- og SFO besøg. 
  
Dag 1 er for alle Get Movin' ambassadører. Her er der faglige indslag og netværksaktiviteter. Get Movin' ambassadører der ikke har været afsted på camp før kan overnatte og deltage dag 2, hvor vi har SFO og skole besøg på banen.

Get Movin' dækker transport og forplejning. 
 
Vi glæder os til at se jer!

 

Program fra tidligere camps

August 2023

Januar 2024 

Video fra camp august 2023

Anja og de andre ambassadører skal åbne pigers øjne for fodbold (dbufyn.dk)

Webinar med intro til Get Movin' ambassadør+

Se webinar med intro til Get Movin' ambassadør-rollen: Get Movin' ambassadør 15. maj 2023 Mødeoptagelse - YouTube 

Netværksgruppe+

Get Movin' ambassadører har oprettet en Facebook gruppe med navnet "DBU Get Movin' ambassadør team", som alle Get Movin' ambassadører kan blive medlem af.

Ved spørgsmål om Facebook gruppen skriv til Get Movin' ambassadør Melisa Savran på melisasavran77@gmail.com 

Spørg om alt webinar+

Vi afholder løbende "spørg om alt" webinarer, hvor Get Movin' ambassadører kan mødes på Teams og stille spørgsmål til projektteamet eller til hinanden. 

Kommende spørg om alt webinarer: onsdag d. 22/5 kl. 20.00 - 21.00.  Deltag i mødet ved at trykke på linket her:

En ny generation af trænere og dommere

Kvindelige dommere+

Nogle klubber vælger at afvikle dommergrundkursus målrettet kvinder. 

Her er et eksempel på materiale der kan anvendes til at rekruttere kvinder til at blive dommer. I kan dele det ud i klubben og eventuelt også på lokale uddannelsesinstitutioner og lignende.

Forløb for kvindelige dommere

Hvis I ønsker at bruge materialet, og det kræver redigering, så skriv til sara@dbusjaelland.dk.

 

Get Movin' Akademier

Kommende Get Movin' Akademier+

Get Movin' Akademier byder på eksterne og interne eksperter, der sætter fokus på køn, diversitet, sport og fodbold. Samtidig skabes netværk og inspiration mellem klubber, der har samme motivation om at styrke fodbold for piger og kvinder i Danmark. Arrangementerne er målrettet bestyrelsesmedlemmer og trænere i Get Movin' klubber.

 

Kommende Get Movin' Akademier

9. november 2024 (afventer sted og tilmelding)

10. november 2024 (afventer sted og tilmelding)

Tidligere Get Movin' Akademier+

Get Movin' Akademi version 1.0

Get Movin’ er som ordet antyder en bevægelse. En bevægelse hvor vi sammen – og på flere planer – arbejder for ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber.

De første Get Movin' Akademier blev holdt den 16. (Vejle) og 17. (Husum) marts 2024. Se klubbernes input fra Get Movin' Akademier marts 2024.

 

Vi ses til november

Vi er blevet meget klogere, og vi ser allerede nu ind i tilpasninger frem mod næste Get Movin’ Akademi til november, så der kommer flere af jeres succeshistorier frem, og så der er mere tid til videndeling og netværk.

 

 

 

IDA-modellen - skole- og SFO-samarbejde

Materiale til skole- og SFO-besøg+

Her findes materialet til skole og SFO besøg i Get Movin'. 

Skolebesøg

SFO besøg

Evalueringsleg

Skabelon til flyer+

Flyeren kan bruges til uddeling efter skole- og SFO-besøg.

Ret den til, så den passer til jeres klub. I er også velkomne til at lave jeres egen flyer.

Tekst til invitation af skoler og SFO'er+

Når I skal invitere skoler og SFO'er kan I bruge disse skabeloner. I er velkomne til at justere efter behov.

Tekst til invitation af SFO'er

Tekst til invitation af skoler

 

Information til forældre+

Hvis skole eller SFO efterspørger information til forældre om besøgene, så kan I bruge denne tekst (justeres efter behov):

"Klubnavn" er en del af Get Movin’ – en indsats i DBU, der ønsker at sætte fokus på ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber og skabe øget spilleglæde for piger og kvinder landet over.

Fodbold er både for drenge og mænd og for piger og kvinder. Fodbold er for alle. For at vise dette for både børn og voksne indgår DBU Get Movin’ klubber over hele landet blandt andet samarbejder med nærliggende skoler og SFO’er. 

Derfor kommer "Navn på ambassadør(er)"  fra "Klubnavn" på besøg hos os, hvor de afvikler fodboldaktiviteter, fortæller om egne fodboldoplevelser – og inviterer til at blive en del af fodboldfællesskabet i "Klubnavn" bagefter. 

Inspiration til senstartere og genstartere+

Folderen kan bruges som inspiration til Rekruttering og træning af nye spillere i målgruppen 10-13 år

Flytbar Fællestræning

Hvad er Flytbar Fællestræning?+

Formålet med Flytbar Fællestræning er at skabe et samarbejde, hvor man træner på tværs af klubber, giver et fagligt løft i kompetencer hos klubtrænere og på sigt medvirker til spillerudvikling. Læs mere om Flytbar Fællestræning i dette materiale - herunder også om økonomi.

Invitation af klubber+

Her findes en skabelon, som kan bruges til at invitere klubber i nærområdet til at deltage i Flytbar Fællestræning.

Den kan justeres og rettes til alt efter lokalt ønske.

Skabelon, invitation til Flytbar Fællestræning

Vejledninger

Vejledning til ansøgning til klubpuljen+
Vejledning til adgang til KlubOffice for samarbejdsklubber+