Hvis en klub ikke længere lever op til forudsætningerne

Såfremt det konkluderes, at klubben IKKE lever op til én eller flere af forudsætningerne for at være DBU Børneklub sker følgende:

  1.  Klubben laver sammen med børneklubrådgiveren en procesplan (se længere nede), som klubben ligger ind i KlubOffice til dokumentation. I denne procesplan er der noteret tidsfrist (maksimalt 3 måneder).
  2. Er forudsætningen ikke opfyldt ved tidsfristen (3 måneder) er klubben ikke længere at betragte som godkendt DBU Børneklub

Hvis klubbens godkendelse som DBU Børneklub trækkes tilbage og klubben dermed ikke længere betegnes DBU Børneklub, skal klubben foretage sig nedenstående:

  1. Opdatere alle digitale platforme indenfor 30 dage, så DBU Børneklub og tilknyttede elementer ikke længere fremgår på klubbens digitale platforme (hjemmeside, sociale medier mm.).
  2. Nedtage fysiske materialer, tryksager eller andre elementer leveret af lokalunionen, knyttet til DBU Børneklub og aftale returnering af evt. intakte materialer til lokalunionen indenfor 30 dage.
  3. Sikre, at alle materialer, inklusive egenproduktioner, som formidler klubbens status som DBU Børneklub er fjernet fuldt og helt indenfor 30 dage. Dette gælder også budskaber og logoer trykt på jakker, veste, trøjer eller andre tekstiler.