Tilknytning af en børneudviklingstræner

I løbet af det første år som DBU Børneklub, skal klubben tilknytte en børneudviklingstræner, der er kontraktligt forpligtet (lønnet eller ulønnet). 

En børneudviklingstræner er klubbens garant for, at klubbens børnetrænere klædes på fodboldfagligt og pædagogisk til at kunne varetage den daglige børnefodboldtræning.
En børneudviklingstræner understøtter alle klubbens børnetrænere fagligt på banen og
hjælper med at skabe en forældrekultur, hvor forældre er oplyste og oplever sig mødt positivt.

Med denne ressourceperson ansat, sikrer I jer som klub samtidig, at det er nemmere at rekruttere og fastholde trænere, idet de oplever sig som en del af et klubfællesskab og ikke oplever at være  overladt til sig selv.