Afhold minimum to årlige forældremøder i alle træningsgrupper

Parents are a resource to be developed; not a problem to be managed iCoachKids

Børnene har ret til, at de ansvarlige voksne, der organiserer børnefodbold, og forældrene spiller sammen. Forældrenes ansvar for at give børnene den mest hensigtsmæssige vejledning omkring fodboldengagementet skal respekteres af klubbens ledere, trænere og frivillige.
To årlige forældremøder er en oplagt mulighed for at gå i dialog med forældre og fortælle om klubbens værdier, DBU’s børnesyn, tilbud og forventningerne til forældrene.

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

  • I kan med fordel have et fast årshjul for forældremøderne, så forældrene ved, hvornår der afholdes møder på årgangen
  • Præsentér forældrene for klubbens værdier, DBU’s Børnesyn, hvordan der trænes, aktiviteter, årshjul for årgangen etc.
  • Brug forældremøderne til at forventningsafstemme med forældrene
  • Opfordr forældrene til at være aktive forældre til træningen. Er de selv involveret, er der en større chance for, at deres børn er involveret i en længere tidsperiode

 

En af DBU's børnerettigheder siger, at alle børn har ret til, at deres forældre af de ansvarlige voksne i fodbolden ses som ressourcepersoner: