Giv nye medlemmer og forældre en velkomstpakke

Når nye medlemmer melder sig ind i klubben, er det en god ide, at de præsenteres for klubbens værdier, herunder DBU’s Børnesyn. På den måde er der fra start forventningsafstemt mellem børnene og forældrene på den ene side og klubbens ledere, trænere og frivillige på den anden side. Dermed ved barnet og forældrene, hvad der forventes af dem, og de får samtidig kendskab til klubbens tilgang og kan dermed holde den resterende del af klubben op på værdierne og omvendt.  

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

  • Ved indmeldelse får spilleren/forældrene tilsendt et velkomstbrev med alt information om klubben: DBU’s Børnesyn, klubbens værdier, træningstider og sted, vigtige kontaktpersoner (bestyrelse, børneudviklingstræner, trænere etc.), forventninger til forældre, information om forældremøder etc.
  • Alternativt kunne alle nye medlemmer og deres forældre inviteres til et opstartsmøde, hvor de får sat ansigt på formanden, børneudviklingstræneren og trænerne, samt får en guidet ’rundvisning’ i klubben og hører om værdierne og tilgangen til børnefodbolden. Her er der også mulighed for at finde mulige frivillige til de ledige poster, som der mangler at blive påsat. Dette velkomstmøde kan eventuelt planlægges som faste opstartsmøder/forældremøder i starten af hver sæson.