Hav en systematisk rekrutteringsplan for spillere i alderen 0-12 år

For nogle klubber er det nok blot at gøre opmærksom på, at der findes et fodboldtilbud for at få flere medlemmer, for andre er der behov for en systematisk rekrutteringsplan. Der kan rekrutteres medlemmer i alle børneårgangene, og det er vigtigt at være bevidste om potentialet i nærområdet, for eksempel hvor mange spor, der findes i skolen, sammenlignet med hvor mange af børnene, der er medlem i klubben. En systematisk rekrutteringsplan kan eventuelt udføres som et årshjul, så der kontinuerligt bydes velkommen indenfor til nye medlemmer.

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

  • Find en overordnet ansvarlig, der kan stå for koordineringen med nye medlemmer. Så ved I som klub, hvem der har ansvaret, og de nye medlemmer ved, hvem de kan gå til, hvis de har brug for informationer.
  • Lav et årshjul og en plan for, hvornår I aktivt rekrutterer. Har I styr på promovering? Hvor rekrutterer I, laver I åbent hus/aktiviteter, hvem tager imod de nye medlemmer osv.
  • Din lokalunion tilbyder materialer og instruktørhjælp til forskellige rekrutteringsaktiviteter – læs mere her:
Børn På Klode3
Bold & Bevægelse
8007784
Playmakers inspired by Disney
DSC 5577
Hovedet, kroppen, klubben