Lav en sundhedspolitik

Formålet med en sundhedspolitik er at sætte rammerne og retningen for en sund livsstil som medlem eller frivillig i klubben og dermed sikre, at børnene oplever et sundt miljø, hvor der er taget stilling til for eksempel holdning til tobak, alkohol osv.

Vi anbefaler derfor, at der i klubben tages en drøftelse af, hvordan I forholder jer til sundheden i jeres klub.

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

  • Drøft emnet på et bestyrelsesmøde eller med klubbens medlemmer
  • Beskriv og vedtag jeres nye sundhedspolitik
  • Vurdér, om der skal tiltag til for at sikre, at sundhedspolitikken føres ud i livet
  • Følg op og vær konsekvent, når politikken overtrædes