Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner

Forældre skal ses og behandles som ressourcepersoner, da det er med til at sikre et godt børneliv.

Forældre er nogle af de vigtigste personer i et barns liv, og når børns behov og rettigheder skal sættes i centrum, er inddragelse af forældre helt essentiel. Forældre skal af de ansvarlige voksne i fodbolden ses som ressourcepersoner. Fodboldbørn har ret til, at der sker en kom­munikation og et samspil mellem de voksne i fodboldklubben og børnenes forældre, fordi det er væsentligt i forhold til at kunne varetage børns tarv bedst muligt. Forældre kan vejlede deres børn i forhold til børnenes motivation, evner og udviklingsmuligheder og har kendskab til alle barnets livsarenaer. De skal ses som ressourcepersoner og nøglesamarbejdspartnere.

 

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn og udarbejde en børnepolitik i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.