Caseøvelse til træning i børnesynet

Hvordan kan DBU's Børnesyn oversættes til praktisk adfærd?

... Det er et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest omkring udrulningen af DBU's Børnesyn.

DBU Børnefodbold har derfor udarbejdet en caseøvelse, som kan hjælpe med at få børnesynet godt ind under huden på deltagerne i øvelsen. 

Caseøvelsen kan fx bruges på trænermøder, forældremøder eller andre møder i klubben, hvor voksne, der har med børnefodbold at gøre, er samlet.

Som forberedelse til caseøvelsen er det vigtigt, at man har læst DBU’s Børneløfter og læst og set animationsfilmene om DBU’s Børnerettigheder. Dette skal ske for, at man sikrer, at diskussionerne undervejs bunder i fakta om børnesynet og ikke i forskellige subjektive holdninger til, hvordan man skal behandle børn i fodbolden.

Find information om:

At agere efter DBU's Børnesyn kræver både indsigt og træning. Nederst på denne side kan du træne dig selv i Børnesynet.

BRUG CASEØVELSEN PÅ MØDER I KLUBBEN

Her finder du en introduktion til caseøvelsen, som facilitatoren af øvelsen skal sætte sig godt ind i, så vedkommende kan forklare den til deltagerne.

Til brug for facilitatoren af caseøvelsen i klubben finder du her en beskrivelse af alle 30 cases inklusiv beskrivelse af korrekte svar samt alternativ adfærd, der ville have givet en anden kategorisering. Svarene findes i noterne/kommentarerne til hver case.

Her finder du det materiale, der skal printes, forud for gennemførelsen af øvelsen. Materialet placeres i rummet, så alle grupper kan gå hen til det og placere de enkelte cases i kategori og vurdering af adfærden.

Endelig finder du her de 30 cases, som skal printes i et passende antal eksemplarer og fordeles til deltagerne.

Forslag til forenkling af faciliteringen af øvelsen

Øvelsen kan også sagtens laves i en mere simpel form og uden brug af print/papir.

 • Alle deltagere skal op at stå.
 • Facilitator udpeger bestemte steder rundt i lokalet/på gulvet som værende ”rødt”, ”gult” og ”grønt” område.
 • Casen vises på skærmen eller læses op
 • Hver deltager/gruppe stiller sig i det område, som de mener er passende på casen efter at have diskuteret den.
 • Herefter spørger facilitator ind til argumenterne hos forskellige deltagere i forskellige områder.

Denne metode kan benyttes individuelt eller i mindre grupper.

 

AFPRØV CASEØVELSEN PÅ DIG SELV

Hvis din klub ikke planlægger et møde, hvor caseøvelsen skal finder sted, kan du afprøve dig selv og din indsigt i børnesynet her.

Først er det vigtigt at forstå, at der optræder ord, som kan synes voldsomme. Begreber som overgreb og krænkelser danner voldsomme billeder for de fleste, og det kan i sig selv skabe uro. Overgreb og krænkelser er imidlertid uacceptable og skal forebygges; derfor er ordene nødt til at indgå i en drøftelse af hvad, der er hensigtsmæssig adfærd og hvad, der er klart uacceptabelt. Vi henstiller til, at man nøgternt forholder sig til de angivne svar i hhv. grøn, gul og rød kategori. Det er vigtigt at man både i caseøvelsen og i sin praksis efterstræber at opnå den ”grønne adfærd”, for dermed at undgå den ”røde adfærd”. Man skal med andre ord forholde sig opbyggeligt til de skitserede situationer, fremfor alene at forholde sig til den ”røde adfærd” og sprogbrugen heromkring.

Hernæst er det vigtigt, at du har sat dig ind i både DBU's Børneløfter, DBU's Børnerettigheder og UEFA's Child Safeguarding-kategorier, som du kan blive klogere på lige nedenfor. Du skal nemlig også placere hver case i en Safeguarding-kategori, samtidigt med at du reflekterer over hvilke børneløfter og børnerettigheder, der er på spil i den enkelte case.

Derefter skal du kategorisere de voksnes adfærd som rød, gul eller grøn i forhold til efterlevelse af DBU's Børnesyn.

 • grøn = god adfærd,
 • gul = ikke hensigtsmæssig adfærd
 • rød = klart uacceptabelt, ikke i overensstemmelse med barnets rettigheder

Få indsigt i UEFA's Child Safeguarding-kategorier her:

Fysisk+

Overgreb sker når en person udsætter et barn for:

 • Fysisk skade eller bevidst fravalg af beskyttelse mod sådan ved fx at slå, ruske, klemme osv.
 • At få upassende medicin, gift eller alkohol eller undlade at beskytte barnet mod disse ting

Overtrædelse sker i sport/fodbold når:

 • Træningens natur og intensitet relativt til barnets fysiske udvikling ikke passer
 • Træneren opfordrer til anvendelse af medicin eller doping for at forbedre præstationen.
 • Hvis man spiller kamp eller træner, når man er skadet.
Seksuel+

Overgreb sker, når et barn misbruges af voksne (mænd eller kvinder) eller af andre børn online eller offline for at tilfredsstille egne behov såsom:

 • Upassende fysisk kontakt eller berøring som eks. upassende skadesbehandling el.lign.
 • Befamling, samleje, oralsex, analt samleje eller masturbation.
 • At vise pornografisk materiale for børn.
 • Sexting eller efterspørge eller dele upassende billeder.
 • Upassende fotografering eller videofotografering af børn.

Bemærk: Seksuelt misbrug er også altid følelsesmæssigt misbrug!

Grooming:

 • Grooming er den proces hvor en person opbygger et forhold til et barn for at få deres tillid med henblik på senere seksuelt misbrug.
 • Børn kan blive groomet online eller ansigt til ansigt af en fremmed, en ven eller bekendt eller en person, de møder online.
 • I fodbold kan et barn blive groomet af alle personer, der kan skabe en relation til dem, som eks. træner, holdleder, klubleder, scout, osv.
 • Grooming kan ske meget hurtigt, specielt online.
Psykologisk/følelsesmæssig+

Overgreb indbefatter situationer hvor personer:

 • Hyppigt driller, kritiserer, mobber eller presser børn til at præstere på et niveau, de tydeligvis ikke er i stand til.
 • Udviser kontinuerlig mangel på kærlighed, omsorg eller opmærksomhed.
 • Udviser konstant overbeskyttelse, som afskærmer barnet fra at socialisere.
 • Vedholdende følelsesmæssigt dårlig behandling, som fører til barnets manglende følelsesmæssige udvikling.
 • Konstant giver børn kritik, øgenavne, sarkasme, mobning, racisme eller pres for at præstere på et urealistisk niveau – eller når deres værdi afhænger af sportslige præstationer.

Alle former for misbrug er følelsesmæssigt misbrug!

Mobning er skadeligt og indbefatter bl.a.:

 • Fysisk: Slå, sparke osv. eller stjæle fra.
 • Verbalt: Racistiske, homofobiske eller sexistiske bemærkninger, trusler eller kalde øgenavne.
 • Følelsesmæssigt: Isolere en spiller i træning eller kamp, konstant kritisere eller underminere.
 • Online: Beskeder, sms’er, dele billeder eller lignende på sociale medier.
Forsømmelse+

Forsømmelse sker, når en person ikke opfylder et barns behov for:

 • Mad, drikke, beklædning, helbred
 • Opmærksomhed og omsorg
 • Opsyn eller udsættelse for risiko eller fare

AFPRØV DIN EGEN INDSIGT I DBU'S BØRNESYN HER

Placér hver af de 30 cases i en (eller flere) af UEFA's Child Safeguarding-kategorier. Vurdér hvilke børneløfter og børnerettigheder, der er på spil. Kategorisér den/de voksnes adfærd, som enten rød, gul eller grøn:

 • grøn = god adfærd,
 • gul = ikke hensigtsmæssig adfærd
 • rød = klart uacceptabelt, ikke i overensstemmelse med barnets rettigheder
Case #1: U10-Kamp+

Træneren har forberedt sig hjemmefra, og har fuldstændig styr på ind- og udskiftninger han/ hun ved hvem, der skal spille hvornår, så alle spillere får lige meget spilletid. Mod slutningen af kampen ved stillingen 2-2 presser modstanderne på, og de ”kører på” spiller X, holdets svageste led, som er indskiftet til at skulle spille resten af kampen. Spiller X er tydeligt ukomfortabel og overmatchet. Medspillerne er tiltagende frustrerede over situationen, og 3-2 scoringen til modstanderne er kun et spørgsmål om tid. Med 5 minutter tilbage, stadig ved stillingen 2-2, vælger træneren at udskifte spiller X og erstatte med spiller Y, som allerede har fået indfriet sin ret til spilletid. Kampen slutter 2-2.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #1+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi spilleren er ukomfortabel. Spillerens ret til at føle sig tryg, vejer tungere end retten til lige meget spilletid. Et alternativ til udskiftning kunne være at rykke spilleren til en anden position (eks. angriber) med mindre pres. Hovedpointen er, at spillerens tryghed skal sikres, og derfor kategoriseres trænerens adfærd som grøn.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren får øjenkontakt med spilleren og opfordrer/presser spilleren til at fuldføre kampen ved fx at spørge: “du kan godt spille det sidste af kampen, ik’?”, og spilleren dermed bliver på banen.

Rød: Hvis spilleren ikke udskiftes, men træneren i stedet råber ad og skælder ud på spilleren eksempelvis med en opfordring om at tage sig sammen (“kom nu, for pokker! – ellers taber vi jo!!!”)

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
 • Løfte: Vær børnefokuseret
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #2: U8-Kamp+

Holdet er bagud med 3, og da der kun er 6 spillere med til kampen, er alle på banen. Spiller X får et hårdt spark over anklen, græder og vil ikke spille videre. Da holdet i forvejen er presset, overtaler/ presser træneren spiller X til at fortsætte for holdets skyld. Spiller X gennemfører kampens sidste 10 minutter i tydelige smerter og med tårer i øjnene.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #2+

Korrekt svar:

Rød: Fordi træneren overtaler/ presser en skadet spiller til at spille videre mod dennes vilje og accept. Træneren udsætter barnet for at spille, selvom det er skadet, og selv ønsker at komme ud. Der er risiko for, at spilleren mister lysten til at spille fodbold, fordi vedkommende ikke bliver hørt.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren imødekommer spillerens ønske ved at tillade den 6/ 7-årige spiller at komme ud. Herved bevarer træneren spillerens tillid, og med stor sandsynlighed ville spilleren blive klar til igen at komme på banen efter et par minutter.          

Gul: Hvis træneren får øjenkontakt med spilleren og opfordrer/ presser spilleren til at fuldføre kampen ved at spørge ledende: “du kan godt spille det sidste af kampen, ik’?”.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til et godt børneliv
 • Løfter: Vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, prioriter kærligheden til fodbold
 • Safeguarding-kategori: Fysisk og psykologisk
Case #3: U9-Træning+

To nye spillere har meldt deres ankomst, og som en måde at vise dem ind i fællesskabet har træneren valgt at tilrettelægge dagens træningsprogram efter de nye spilleres fodboldmæssige niveau, som er noget lavere end de øvriges.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #3+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi træneren tager hensyn til de nye spillere og inkluderer dem i fællesskabet med det samme. De øvrige spillere oplever at skulle acceptere forskellighed og tage ansvar for fællesskabet, og derved er de på en del af deres dannelsesrejse. Det overskrider ikke deres ret til træning på deres eget niveau, når der kun er tale om en træning, der er lavet for at byde andre godt velkommen.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren fastholder den “normale” træning. Så ville de to nye med det samme føle sig udenfor, fordi de ganske enkelt ikke ville kunne være med på det niveau.

Rød: Hvis træneren siger til de to nye, at de ikke kan være med, fordi de ikke er gode nok.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til udvikling på deres præmisser, Alle børn har ret et godt børneliv
 • Løfter: Vær inkluderende, brug forskellige metoder til at opnå læring, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold.
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #4: U6-Træning+

To børn spørger træneren, om de må bygge en Spidermanbane/Pippibane, som kammeraterne skal prøve til træning i dag. Træneren svarer, at der ikke er tid til det pjat.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #4+

Korrekt svar:

Rød: Fordi træneren underkender børnenes ret til at være medbestemmende, og omtaler ideen nedværdigende, som ”pjat”.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren siger “ja, det er en god idé. Det må I gerne! Hvem bygger én næste gang?”. På den måde anerkendes børnene for deres initiativ, de involveres og tages med på råd, ligesom hele gruppen inkluderes.

Gul: Hvis træneren svarer, at der ikke er tid den pågældende dag. Her underkendes børnenes initiativ, men de latterliggøres ikke, og der åbnes for, at børnenes idé kan anvendes senere. Om der så i de kommende træninger er tid, kan være med til at afgøre, om adfærden er i bevægelse mod rød eller grøn kategori. 

 • Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til udvikling på deres præmisser, Alle børn har ret til et godt børneliv
 • Løfter: Vær inkluderende, brug forskellige metoder til at opnå læring, gør det sjovt og trygt, prioritér kærligheden til fodbold over læring af fodbold, vær børnefokuseret
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #5: U10-Træning+

En U10-spiller spørger, om at spille U11 i stedet for U10, fordi den bedste klassekammerat spiller der. Det må spilleren ikke, siger træneren, fordi der her i klubben trænes i rene årgange.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #5+

Korrekt svar:

Gul: Fordi barnets ønske ikke tages med i overvejelserne. Det må ikke blive de voksnes regler, som alene definerer, hvad der er det rigtige for det enkelte barn – centralt må altid være barnets behov, også når det er besværligt at facilitere eller anderledes end den måde, som man sædvanligvis gør tingene på.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren spørger ind til ønsket, og efterfølgende tager en dialog med spillerens forældre, trænerne på U11 og klubbens børneudviklingstræner, hvor de i fællesskab finder den bedste løsning for spilleren ud fra en helhedsbetragtning. Her skal hovedvægten ligge på de bevæggrunde og de behov, barnet udtrykker og/ eller vurderes at have.

Rød: Hvis træneren nedgør eller latterliggør ønsket foran barnet, og blankt afviser det.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til et godt børneliv, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til selv at vælge
 • Løfter: Gør det sjovt og trygt, vær børnefokuseret, vær holistisk
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #6: U11-Kamp+

Keeperen er faldet på løbehjul et par dage før, og har fået et sår på knæet. Under kampen redder keeperen holdet for flere mål imod, men falder ned på det dårlige knæ. Vedkommende vil gerne skiftes ud, fordi knæet er ømt, og såret brudt op. Træneren siger, at det bare er slaget, og at det ikke er noget farligt, desuden fremhæver træneren, at keeperen lige har reddet holdet for et mål imod, og er megasej, så derfor også godt kan klare de sidste fem minutter.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #6+

Korrekt svar:

Rød: Fordi spillerens behov og tarv ikke respekteres. Det er spilleren selv, der er “ejer” af sin krop, og dermed er det kun spilleren selv, der kan definere, hvornår smerten er for stor til at fortsætte.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis spillerens ret til selv at bestemme over sin egen krop respekteres, og skiftes ud. Når spilleren er udskiftet, kunne træneren spørge, om vedkommende har lyst til at spille igen evt. på en anden plads, hvor der er mindre risiko for at falde ned på såret igen.

Gul: Hvis træneren bytter målmandsrollen ud med en af de andre pladser på holdet, og fortæller spilleren, at han/ hun kan tage det lidt mere stille og roligt for at passe på knæet.  

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til et godt børneliv
 • Løfter: Gør det sjovt og trygt, vær børnefokuseret, vær holistisk
 • Safeguarding-kategori: Fysisk og psykologisk
Case #7: U12-Kamp+

På det ene af U12-holdene er det altid de samme spillere, der begynder på banen og de samme, der begynder som indskiftningsspillere. En af indskiftningsspillerne spørger, om hun/ han må prøve at starte inde denne gang. Træneren afviser med forklaringen om, at man på holdet kører med en fast startopstilling.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #7+

Korrekt svar:

Rød: Fordi spillerne kategoriseres i “startere” og “indskiftere”. Det er en form for selektion og diskrimination. Desuden kan det over tid blive naturligt for børnene at betragte sig som mere eller mindre gode i forhold til resten af holdet, og dermed udvikle sig efter den selvopfattelse.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis der skiftes løbende i, hvem der starter ude og inde og hvem, der slutter med at være på banen - og at alle i øvrigt altid spiller lige meget.

Gul: Hvis nogle af spillerne skiftes til at starte inde/ude, mens et par stykker altid starter inde.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til børneopdragelse
 • Løfter: Vær børnefokuseret, Gør det sjovt og trygt, Vær holistisk, Brug forskellige metoder til at opnå læring
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #8: U12-Kamp+

Modstanderholdets træner (Træner Y) kommer over og spørger, om det er muligt at låne en eller to af spillerne fra træner X’s, fordi de er ramt af afbud og kun kan stille med 7 spillere. Træner X svarer blankt nej og spørger nedladende, om Træner Y da tror, at der er nogen af Træner X’s spillere, der gider det.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #8+

Korrekt svar:

Rød: Fordi udgangspunktet er et nej ud fra træner X’s egne præmisser. Spillerne er ikke taget med på råd, og modstandernes spilleres kampoplevelse er heller ikke inddraget i konklusionen.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træner X spørger spillerne, om 1-2 spillere har mod på at hjælpe det andet hold, og sikre en god afvikling af kampen. Hvis der er det, så er dagens kampudfordring løst. Hvis der ikke er, så tilbyder hun/ han i stedet, at kampen kan afvikles som 7v7 eller 6v6, så det i det mindste er fair og mulighederne for en jævnbyrdig kamp optimeres.

Gul: Hvis træner X siger ja, og efterfølgende dikterer, at to spillere skal spille med modstanderne uden at spørge spillerne, hvad de synes.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til social sikkerhed
 • Løfter: Brug konkurrence på en udviklende måde, vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, vær holistisk
 • Safeguarding-kategori: Fysisk og psykologisk
Case #9: U7/U8-Træning+

Træningen slutter altid af med en stafet i faste minihold. Det hold, der taber, kan vælge mellem at rydde op efter træningen eller stille sig i målet med ryggen til, mens de andre må prøve at ramme dem.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #9+

Korrekt svar:

Rød: Fordi det er faste hold, og fordi der er en straf involveret, som udstiller eller udskammer det tabende hold.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis det ikke var faste hold, og der ikke var en straf, men måske klapsalver til det vindende hold, hvorefter oprydningen som en selvfølge var et fællesanliggende.

Gul: Hvis det ikke var faste hold, og træneren sørgede for, at det var forskellige, der oplevede at tabe.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til børneopdragelse
 • Løfter: Gør det sjovt og trygt, brug konkurrence på en udviklende måde, vær børnefokuseret, vær holistisk
 • Safeguarding-kategori: Fysisk og psykologisk
Case #10: U9-Træning+

Spillerne skiftes til to og to at finde på et småspil, som afprøves til træning.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #10+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi spillerne inddrages, tages med på råd og er med til at skabe deres eget læringsrum. De lærer at tage ansvar, lytte til hinanden og mærke efter, hvad der virker/ er sjovt osv. på en legende, lærende og kreativ måde.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis det for eksempel altid er de samme to spillere, der skal finde på et småspil.

Rød: Hvis spillerne aldrig inddrages eller må finde på, og det altid kun er træneren, der bestemmer, hvad der skal ske til træning.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
 • Løfter: Gør det sjovt og trygt, lav træning med progression, vær børnefokuseret, brug forskellige metoder til at opnå læring
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #11: U10-Træning+

Spillerne skal i slutningen af træning eller kamp et par gange om måneden (evt. mens der ryddes op og tales af) fortælle en anden spiller, hvad der er godt ved at have vedkommende med i gruppen, eller hvad, der er godt ved at spille fodbold sammen. Det skal være en “ny” spiller fra gang til gang.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #11+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi spillerne trænes i at anerkende andre for den, de er, og det de gør, hvilket styrker fællesskabet og udvikler en forståelse og større respekt for hinandens forskelligheder.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis spillerne selv må vælge, hvem de vil anerkende. Det kan være skadende for børn, som måske aldrig bliver valgt, da de vil kunne spekulere i hvorfor de ikke udvælges.  

Rød: Hvis træneren ikke følger med i løbende, om spillerne forstår forskellen på at anerkende og ikke-anerkende en holdkammerat.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til social sikkerhed,
 • Løfter: Gør det sjovt og trygt, vær inkluderende, vær børnefokuseret, vær holistisk, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold.
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #12: Kørsel til kamp+

Når der skal køres til udekampe, plejer to forældre og deres to børn/ spillere altid at køre sammen. Træneren/ klubben vil gerne, at forældrene hjælper hinanden med at skabe en positiv, inkluderende kultur og et godt sammenhold bl.a. ved en fælles kørselsordning til kamp. Disse to forældre tilpasser trænerens køre-sammen-grupper, så deres to børn og dem selv som forældre altid sidder i samme bil.

Hvordan vil I kategorisere forældrenes adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #12+

Korrekt svar:

Rød: Fordi det er ekskluderende adfærd fra forældrenes side. Børn (og forældre) skal indgå som ligeværdige parter i det samlede fællesskab, og derfor skal det ikke altid være de samme, der kører sammen. Så vil det også altid være de samme børn, der står tilbage til sidst og skal finde ud af, hvor der er plads til dem. Det er ikke at varetage alle spillernes tarv.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis forældrene bakker op om den plan, træneren har lavet, som netop inkluderer alle i det samlede fællesskab.

Gul: Hvis det var børnene selv, der fandt på at bytte om, men forældrene ikke aktivt modarbejdede det.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til fodbold uden nogen former for diskrimination.
 • Løfter: Vær inkluderende, engager forældre med anerkendelse, gør det sjovt og trygt
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #13: På sidelinjen+

Forældrene på U10-holdet møder altid talstærkt op, og de går meget op i kampene. Der bliver heppet og hujet, og der er god opbakning til alle spillere. En far vil hjælpe sit barn ved at give instruktioner.  Det er ikke højlydt, og som regel kun, når barnet løber tæt forbi, hvor faderen står. I pausen løber barnet hen til sin far, som står og holder drikkedunken. Her giver faderen også lige et par gode råd med på vejen.

Hvordan vil I kategorisere faderens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #13+

Korrekt svar:

Gul: Fordi faderen underminerer træneren, og samtidig ekskluderer sin egen dreng en smule fra fællesskabet og trænerens vejledning. Drikkedunken bør ligge samme sted som alle de andres, og faderen skal selvfølgelig undlade at give instruktioner til drengen – det er trænerens opgave. Desuden kommer faderen til at stå i vejen for barnets udvikling i at løse spillet på egen hånd.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis drikkedunken lå samme sted som de øvrige spilleres, og faderen kun heppede og hujede på alle børn og holdt sig fra at give gode råd og instruktioner.

Rød: Hvis faderen havde været højlydt og dermed påvirket de øvrige spillere også. Uagtet om han fortsat kun råbte til sin egen dreng, så ville dette påvirke trænerens autoritet over for alle spillerne, virke forstyrrende og skabe forvirring. Lad børnene selv spille. Det er deres fodboldliv. 

 • Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
 • Løfter: Engager forældre med anerkendelse, vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #14: Træning på tværs+

Klubben beslutter at udbyde ekstratræning på tværs om fredagen for alle U8-U12 spillere. Træningen er sat sammen af forskellige øvelser i mindre grupper, men afsluttes altid med en miniturnering, hvor spillerne blandes i en stor gruppe på tværs af alle alderstrin.

Hvordan vil I kategorisere klubbens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #14+

Korrekt svar:

Rød: Fordi spillerne bliver blandet på tværs af alt for store aldersskel til sidst. Ifølge UEFA’s Child Safeguarding-regler bør børn aldrig udsættes for at spille mod spillere, der er mere end to år ældre end dem selv. Ganske enkelt for at passe på dem rent fysisk.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis de afsluttende kampe var aldersopdelt over to årgange.

Gul: Hvis spillerne var inddelt efter niveau i den afsluttende miniturnering. Her ville risikoen for at ramme sammen med en, der er mere end to år ældre være væsentligt mindre, men dog stadig være der.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til, at der føres periodiske tilsyn med deres trænings- og kampmiljøer, Alle børn har ret til udvikling på deres præmisser, Alle børn har ret til social sikkerhed
 • Løfter: Gør det sjovt og trygt, brug konkurrence på en udviklende måde, vær børnefokuseret, vær holistisk
 • Safeguarding-kategori: Fysisk
Case #15: Fællesspisning+

Der er arrangeres fællesspisning for hele holdet og deres forældre. Et forældrepar ankommer, og finder et par ledige pladser, men får at vide af et andet forældrepar, at de holder disse pladser til andre. Det sker hver gang. De fortæller, at de holder pladserne til Jesper og Anni som kommer lidt senere.

Hvordan vil I kategorisere forældrenes adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #15+

Korrekt svar:

Rød: Fordi forældrene udviser en adfærd, der rimeligvis kan beskrives som ekskluderende. På den måde viser de børnene, at en sådan adfærd er acceptabel. Det er bestemt ikke en ønskværdig adfærd blandt børnene ift. samspil og sammenhold.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Forældrene sætter sig på skift ved andre forældre. På den måde illustrerer forældrene over for børnene, at de er nysgerrige og åbne over for de andre forældre, hvilket vil styrke fællesskabet.

Gul: Hvis det kun var et enkeltstående tilfælde.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
 • Løfter: Vær inkluderende, engager forældrene med anerkendelse
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #16: U6-Træning+

Én af spillerne er utryg ved at forlade mor/ far på sidelinjen og selv gå ind på banen. Træneren siger, at mor/ far gerne må gå med ind på banen og deltage, så længe det er nødvendigt.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #16+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi træneren anerkender forældrene som den ressource, de er for barnet, og dermed understøtter barnets tryghed og indlemmelse i gruppen på barnets egne præmisser. 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren sagde til barnet, at det bare kunne løbe ud til mor/ far, hvis det blev nødvendigt. I den situation vil barnet føle sig utryg, og det vil gå ud over barnets indlevelse i legen og samværet med de andre børn. Det kunne potentielt gå ud over opbygningen af relationer til de andre børn, og barnet kunne få sværere ved at blive tryg ved at spille fodbold.

Rød: Hvis træneren sagde til alle forældre, at de ikke måtte være til stede under træningen, fordi de forstyrrer og gør børnene pylrede. 

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
 • Løfter: Engager forældrene med anerkendelse, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold, gør det sjovt og trygt
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #17: Kamptilmelding+

U8 trænerne har 45 spillere i deres gruppe. De er 4 faste trænere (+ en række hjælpere), så de har meldt fire hold til i 5-mandsturneringen. For at undgå for megen administration beslutter de, at udtagelse til kampe/stævner fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Hvordan vil I kategorisere trænernes adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #17+

Korrekt svar:

Gul: Fordi det ekskluderer nogle spillere fra fællesskabet omkring kampe og stævner, hvis deres forældre ikke er lige så hurtige som de øvrige til at melde til.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis der altid var kampe nok til alle interesserede, og alle kom med, når de tilmeldte sig.

Rød: Hvis trænerne altid udtog de bedste af dem, der havde tilmeldt sig.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til selv at vælge, Alle børn har ret til et godt børneliv, Alle børn har ret til at være en del af noget større
 • Løfter: Engager forældrene med anerkendelse, vær børnefokuseret, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #18: Omklædning+

For at fremme en kultur, hvor det er naturligt at gå i bad efter træning/kamp og sikre voksenopsyn i forbindelse hermed, beslutter U9-træneren sig for selv at gå i bad sammen med spillerne. Træneren sørger for altid at være den sidste, der forlader omklædningsrummet.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #18+

Korrekt svar:

Rød: Træneren ender i situationen som den sidste i omklædningsrummet, hvilket betyder, at træneren undervejs er alene med et barn eller ganske få børn i omklædningsrummet hver gang. Det er en unødig risiko at tage for alle parter, og der kan opstå historier om upassende eller krænkende adfærd, selv uden det måtte have noget på sig. Vi skal efterstræbe at beskytte både børn og trænere, uden på den ene side at overreagere, og uden på den anden side at ignorere problematiske situationer. I dette tilfælde har træneren sat sig selv i en for risikabel situation trods sine gode hensigter, idet en person med dårlige hensigter kan udnytte situationen til at anklage træneren.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren (eller et par af forældrene) ikke gik i bad men holdt opsyn med, at alt foregår på en ordentlig måde, men at den sidste voksne forlader omklædningsrummet og går ud på gangen, når der er en 4-5 børn tilbage. Evt. med besked om at gøre sig hurtigt færdig, hvor den voksne så stadig opholder sig lige uden for omklædningsrummet. Vær aldrig alene med et barn i et omklædningsrum.

Gul: Hvis træneren sørgede for at gå ud, når der var 4-5 børn tilbage. Men selve elementet med den voksne, der bader med børnene, er en unødig risiko at løbe i forhold til fortolkninger.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til et godt børneliv
 • Løfter: Vær børnefokuseret
 • Safeguarding-kategori: Seksuel
Case #19: U12-Træning+

I slutningen af træningen på U12-holdet afholdes der en straffesparkskonkurrence. Træneren deltager selv, og banker den ene kasse ind efter den anden. På et af sparkene halvkikser træneren sit spark, som stryger tæt forbi keeperens hoved - dog uden at ramme.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #19+

Korrekt svar:

Rød: Fordi træneren er alt for stor og stærk til at indgå på lige fod med børnene. Det er alt for voldsomt og risikabelt for en U12-spiller, hvis en voksen sparker hårdt på mål.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Det er kun børnene som deltager.

Gul: Hvis træneren deltager i konkurrencen, men ikke sparker hårdt, og måske kun sparker langs jorden eller med det mindre gode ben. Træneren skal med andre ord kompensere for sin fysiske overlegenhed og i øvrigt begrænse sin egen deltagelse, så det i reglen får lov til at være børnene, der går til fodbold og træneren, som træner dem.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
 • Løfter: Brug konkurrence med et udviklende fokus, gør det sjovt og trygt, vær børnefokuseret, vær holistisk
 • Safeguarding-kategori: Fysisk
Case #20: U12-Træning+

I slutningen af træningen på U12-holdet afholdes der en straffesparkskonkurrence. Træneren placerer de, der scorer i “vindercirklen”, og de, der brænder, i “tabercirklen”, mens de øvrige færdiggør konkurrencen.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #20+

Korrekt svar:

Rød: Fordi navngivningen af de to cirkler er med til at skabe en kultur, hvor “taberne” bliver hængt ud. Det understøtter en kultur, hvor mobning er acceptabelt.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis de, der ryger ud, engageres som eksempelvis heppekor, hvor de skal skabe stemning for hhv. målmanden og ”sparkerne”. På den måde er alle fortsat en del af legen, selvom de egentlig er røget ud. Ellers kan dem, der ryger ud, gå i gang med en ny straffesparkskonkurrence, starte en minikamp på banen ved siden af, jonglere eller noget helt andet.

Gul: Hvis navnene på cirklerne ændres til noget mere acceptabelt, men spillerne, der ryger ud, fortsat ekskluderes fra at kunne spille mere.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til social sikkerhed
 • Løfter: Brug konkurrence med et udviklende fokus, gør det sjovt og trygt, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold, vær børnefokuseret, vær holistisk
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #21: Børnekamp+

Til sæsonens første kamp i midten af august er der hedebølge. To af spillerne har glemt deres drikkedunke. Træneren siger til spillerne, at de må sørge for at drikke rigeligt i omklædningsrummet, inden de går ud på banen til opvarmning og kamp.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #21+

Korrekt svar:

Rød: Fordi spillerne har brug for vand under kampen, og det er i sidste ende de voksnes ansvar at sikre, at de har adgang til det. Manglen på vand under de skitserede vejrforhold udgør en helbredsmæssig risiko for børnene. Det er uacceptabelt.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis de voksne sørger for at skaffe en vanddunk til hver af spillerne med tilpas meget vand til, at deres behov under kampen er dækket. Det er de voksnes ansvar at sikre, at der tages vare på børnenes behov.

Gul: Hvis de bliver bedt om at dele dunk med to andre spillere. Nu har de alle fire adgang til vand under kampen, men kun til halvdelen af det, som de måske kunne/ burde have haft, hvilket er bedre, men ikke optimalt under de skitserede omstændigheder.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
 • Løfter: vær børnefokuseret, engager forældrene med anerkendelse
 • Safeguarding-kategori: Forsømmelse
Case #22: U7-Træning+

Til U7-træningen kommer to af spillerne op at slås. Træneren går imellem og får dem skilt ad. De bliver bedt om at sætte sig ud på sidelinjen, til de igen kan indgå fornuftigt i træningen. Den ene spiller sætter sig på sidelinjen, mens den anden grædende i arrigskab helt udvandrer fra træningen. Træneren beslutter at lade spilleren udvandre, da det mindsker risikoen for en genoptrapning af konflikten.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #22+

Korrekt svar:

Rød: Fordi det er trænerens ansvar at sikre, at der ikke sker noget uhensigtsmæssigt blandt spillerne og med spillerne. Det kan man ikke, hvis man ikke ved, hvor de er. Derfor må træneren bede de øvrige blive, hvor de er (evt. få en anden voksen til at holde øje med dem), og hente den bortløbne spiller tilbage i sikkerhed ved banen. Barnets forældre betror træneren ansvaret for barnet i et tidsrum, og skal kunne regne med, at barnet er under opsyn i det tidsrum. Det er vigtigt at træner, klub og forældre i samspil sikrer, at scenariet ikke kan indtræffe fremadrettet.

I praksis skal der selvfølgelig altid være flere voksne til stede, og det er der heldigvis også som regel. Budskabet er, at man som træner er betroet ansvaret for børnene i det pågældende tidsrum, og at det er en rimelig forventning man ved hvor børnene er, når forældrene kommer for at hente dem.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Træneren beder sin kollega på banen ved siden af om at holde øje med de resterende spillere. Herefter kan træneren hente den bortløbne spiller, trøste vedkommende og løse konflikten ved, at begge spillere igen er med i spillet, efter at være blevet gode venner igen.

Gul: Træneren sikrer sig at øvrige spillere ved at træneren løber efter den udvandrede spiller, uden at øvrige spillere er under opsyn fra andre voksne. Øvrige spillere befinder sig trods alt på træningsanlægget, og man ved hvor de er.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til opdragelse, Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
 • Løfter: vær holistisk, vær børnefokuseret, engager forældrene med anerkendelse, gør det sjovt og trygt
 • Safeguarding-kategori: Forsømmelse
Case #23: U11-Træning+

U11-træning: Som en del af træningen har træneren indlagt forskellige stafetlege. En af disse går ud på at bære sin makker på ryggen frem og tilbage. Et par kan ikke gennemføre stafetten, da den ene af spillerne ganske enkelt ikke kan løfte den anden.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #23+

Korrekt svar:

Rød: Fordi det dels udstiller den ene som “svag” eller den anden som “for tung”, hvis ikke begge dele. Tvinges barnet endvidere til at gennemføre et for tungt løft mod sin vilje og trods tilkendegivelser om smerter forbundet med løftet, er der tale om et overgreb. Det er uacceptabelt.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis stafetten var mindre fysisk udfordrende.

Gul: Hvis spillerne er parret op således, at alle par er i stand til at løfte hinanden. Det er dog fortsat ikke hensigtsmæssigt at byde børn så kraftige fysiske udfoldelser, som det er at løfte hinanden på ryggen.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til social sikkerhed
 • Løfter: Planlæg træning med progression, Prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold, gør det sjovt og trygt, vær børnefokuseret, vær holistisk
 • Safeguarding-kategori: Fysisk og psykologisk
Case #24: Omklædning+

U10: Forældregruppen og trænerne er i fællesskab blevet enige om at fremme en sund kultur med omklædning og bad efter træning og kamp. I den forbindelse er der lavet en vagtordning blandt forældrene, som på skift er med i omklædningsrummet 2 og 2 for at hjælpe med til, at alting forløber som det skal. I løbet af kort tid er spillerne dog fuldt ud med på det hele, og forældretjansen bliver således løbende overflødig. En forælder sidder på bænken og tager i kedsomhed sin mobiltelefon op af lommen for at tjekke sine sociale medier, mailboksen mv., mens børnene er i bad.

Hvordan vil I kategorisere forælderens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #24+

Korrekt svar:

Gul: Fordi der kan opstå mistro om, at telefonen anvendes til at filme eller på anden vis optage billeder af børnene, mens de er i bad. På trods af at den voksne handler i god tro og blot glemmer at tænke over, at telefonen rummer et kamera. Det er ekstremt uhensigtsmæssigt alene det, at der kan være en mistro blandt børn eller andre. Børnene kan føle sig utrygge ved uvisheden om, hvorvidt de bliver filmet, mens den voksne kan mistænkes for en krænkende adfærd, som aldrig er sket.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis telefonen ALTID bliver i lommen i omklædningsrummet, når der er nogen, der klæder om.

Rød: Hvis telefonen bliver anvendt til at tage billeder, filme, videochatte eller på anden vis anvendes på en måde, som risikerer at optage børnene, mens de er afklædte. Det er klart uacceptabelt og strafbart at fotografere eller filme afklædte børn under de angivne omstændigheder. 

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
 • Løfter: Engager forældre med anerkendelse, vær børnefokuseret, vær holistisk
 • Safeguarding-kategori: Seksuel
Case #25: Mobiltelefoner+

U11-holdet har netop vundet en tæt kamp på en scoring i sidste minut. I omklædningsrummet skal der synges sejrssang, så træneren tager sin mobiltelefon frem og gør opmærksom på, at det bliver optaget for at lægge det på holdets facebookgruppe til forældrene efterfølgende. Da sangen er slut, lægger træneren telefonen i lommen, og siger til spillerne, at de nu kan godt gå i bad.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #25+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi træneren er tydelig i sin kommunikation om, hvornår der er en telefon i brug, og hvornår der ikke længere er, så det er sikkert at klæde om.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren havde gjort helt det samme, men måske ikke lige sagt det, så nogle børn kunne være i tvivl om, hvorvidt der var en telefon i anvendelse eller ej.

Rød: Hvis telefonen på nogen måde blev brugt til at optage enten uden børnenes og forældrenes viden, eller når nogen var i gang med omklædningen. 

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed
 • Løfter: Gør det sjovt og trygt, vær børnefokuseret, vær holistisk, vær inkluderende
 • Safeguarding-kategori: Seksuel
Case #26: U9-Stævne+

Det er meget varmt til U9-stævne i midten af august. Træneren for hjemmeholdet kalder de øvrige trænere til stævnet sammen inden første kamp og foreslår, at alle kampe afbrydes midt i hver halvleg til en drikkepause, og at der imellem hver runde indlægges ekstra 5 minutters drikkepause.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #26+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi de voksne sørger for at sikre, at børnene får nok væske, og dermed tager de ansvar for at passe på dem.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren eksempelvis kun sørger for sit eget hold. Eller hvis én af trænerne går imod pauserne eksempelvis med argumentet om at børnene kan drikke før og efter kampen.

Rød: Hvis de voksne ikke tager ansvar for børnenes ve og vel. Måske har én glemt sin drikkedunk, eller måske glemmer et par stykker at drikke, fordi de har det sjovt.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed
 • Løfter: Vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, vær holistisk
 • Safeguarding-kategori: Forsømmelse
Case #27: Omklædning+

U12: Spillerne er i bad efter træning, og træneren er med i omklædningsrummet for at holde ro og orden. Da der kun er fire spillere tilbage, går træneren ud af rummet med beskeden om, at nu har de fem minutter til at blive færdige.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #27+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi træneren tager ansvar for at sikre den gode stemning under omklædningen, men også sørger for ikke at være alene tilbage med et eller få børn.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren bliver i omklædningsrummet som den sidste for at sikre, at alt er ryddet ordentligt op. Her udsætter træneren sig selv og børnene for en unødig risiko ved at komme til at være alene med et eller få børn til sidst.

Rød: Hvis træneren enten lader spillerne være helt alene hver gang i omklædningsrummet. Eller hvis træneren går med i bad og bliver som den sidste hver gang.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til børneopdragelse, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
 • Løfter: Vær børnefokuseret, vær holistisk, gør det trygt og sjovt
 • Safeguarding-kategori: Seksuel
Case #28: U9-Træning+

U9: Som en del af træningen er der indlagt en konkurrence, hvor spillerne i par skal klare en opgave. Efter første runde vælger træneren at justere udfordringen, så det bliver sværere for de par, der klarede sig godt i første runde, mens det bliver lettere for de par, der klarede sig dårligst.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #28+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi træneren anvender niveaudeling forstået som differentiering, som gør, at konkurrencen bliver mere lige, og alle i sidste ende oplever bedre matching. Dermed oplever de at have lige gode chancer for at vinde.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis konkurrencen aldrig justeres, er det altid det samme par, der vinder. De andre får en oplevelse af at konkurrencer er træls, fordi det er ulige.

Rød: Hvis træneren fremhæver de svageste og beder de andre om at lade dem få en chance resten af træningen.

 • Rettigheder: Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til periodiske tilsyn med deres træningsmiljø
 • Løfter: Brug for skellige metoder til at opnå læring, planlæg træning med progression, vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, brug konkurrence på en udviklende måde
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #29: Ekstra træningstilbud+

En klub tilbyder ugentligt + 1 træning til alle U9–U12-spillere med undtagelsen af dem, der kun træner med deres holdkammerater én gang om ugen.

Hvordan vil I kategorisere klubbens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #29+

Korrekt svar:

Rød: Fordi det krænker børnenes ret til selv at vælge. Hvis nogen går til en anden fritidsaktivitet samme dag som den ene fodboldtræning, ekskluderes de nu fra dette ekstra træningstilbud, fordi de selv har valgt det.  

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis alle klubbens spillere har adgang til +1 træningstilbuddet på lige fod.

Gul: Hvis alle U9-U12-spillere har adgang til +1 træning, men U6-U8 får besked på, at de ikke er velkomne. 

 • Rettigheder: Alle børn har ret til selv at vælge, Alle børn har ret til fodbold, Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
 • Løfter: Vær inkluderende, vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, brug forskellige metoder til at opnå læring, planlæg træning med progression
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk
Case #30: U8-Træning+

To U8-spillere siger, at det er en kedelig øvelse, de skal lave, hvortil træneren siger, at de skal holde deres bøtte og gøre, hvad de bliver sat til.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #30+

Korrekt svar:

Rød: Fordi træneren ikke anerkender spillernes mening og ikke inkluderer dem. Desuden er det ikke en god måde at tale til dem på. Det er ikke altid muligt at leve op til alle spillernes forventninger til alle øvelser, ej heller altid muligt at justere på stedet, men indvendinger bør tages til efterretning på en måde, hvor børnene føler sig hørt.

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren beder dem deltage i øvelsen for deres holdkammeraters skyld, så alle får noget meningsfuldt og sjovt ud af den. Desuden spørger træneren de to spillere ind til, hvilke øvelser de kunne tænke sig i den næste træning.

Gul: Hvis træneren siger, at de kan springe øvelsen over. Det anerkender blot deres umiddelbare følelser eller holdninger, men det ekskluderer dem fra fællesskabet. Deres fravær i øvelsen går også ud over de resterende, som kan mangle nogen at spille med/ mod. 

 • Rettighed: Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til et godt børneliv
 • Løfte: Vær holistisk, vær inkluderende, vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold, planlæg træning med progression
 • Safeguarding-kategori: Psykologisk