Fundamentet for DBU's børnefodboldstrategi

Collage 1 Foto: Henrik Bjerregrav, Klaus Sletting Jensen

Der kan være mange grunde til, at mange tusinde børn har forladt fodbolden de seneste år, men uanset hvordan vi anskuer udviklingen ligger opgaven klar for ledelsen i dansk fodbold:

Udviklingen skal vendes med alle til rådighed stående midler. Det er nemlig i børnefodbolden, at de basale spillemæssige færdigheder bliver grundlagt, og at de grundlæggende værdisæt tilmed implementeres i børnefodbolden. Og netop færdighederne og værdierne hos børnene har betydning for deres lyst til på den lange bane at være en del af dansk fodbold. Det kan være som spiller, træner, leder, dommer eller noget helt fjerde. Færdighederne og værdierne har selvklart også afgørende indflydelse på kvaliteten af vores bedste spillere og dermed kvaliteten af vores fremtidige landshold og bedste klubhold - og disses resultater.

Også i forhold til alle vores frivillige i foreningerne er børnefodbolden helt central. Er vi ikke i stand til at skabe gode rammer for børnene, forældrene og de tilhørende frivillige de kommende år, risikerer vi at sætte en negativ spiral i gang, som kan få ødelæggende konsekvenser for fremtiden i dansk fodbold. Med andre ord får vores handlinger i børnefodbolden i dag, meget stor betydning for dansk fodbold på den lange bane.

Som ovenstående antyder, er børnefodbolden et område, der vedrører alle, som brænder for dansk fodbold. Derfor er det heller ikke underligt, at børnefodbolden er under pres disse år. Mange steder i systemet opstår der ofte uenigheder om, hvad der er bedst for børnene eller den enkelte spiller. Dette sker nærmest dagligt mellem klubberne, mellem lokalunioner, internt i forbundet eller på tværs af disse forskellige aktører.

Vi oplever også i disse år et stigende pres fra private initiativer, som tilbyder ekstra specialiseret træning som supplement til træning i klubberne – og i enkelte tilfælde endda opstår som klubber selv. Dette som udtryk for, at klubberne i visse tilfælde har svært ved at levere de ydelser, som børnene og forældre efterspørger.

Vi oplever også mange steder i børnefodbolden et stort fokus på resultater og præstation med den konsekvens, at legen og engagementet fra børnenes side træder i baggrunden. Ofte er det presset fra ambitiøse trænere og forældre, der skaber dette misforståede fokus, og voksne glemmer, at børnefodbold ikke handler om elite eller bredde men fodbold for børn.

For at imødekomme det stadigt stigende pres på børnefodbolden er det positivt og glædeligt, at de centrale parter i dansk fodbold har besluttet at lave en samlet og fælles strategi for børnefodbolden i Danmark. Altså en strategi som omfatter både piger og drenge, øst og vest, på tværs af elite og bredde.

I dansk fodbold er vi traditionelt stærkest, når vi finder løsningerne i fællesskab, og udfordringen med at sikre fremtiden i dansk fodbold er af så monumental karakter, at det kræver en bred fælles indsats.

 

En samlet og fælles strategi skal sikre følgende: 

 • At vi altid sætter spilleren i centrum
 • At vi genskaber tilliden i systemet.
  Alle vil det bedste for børnene,
  og der er flere veje til målet
 • At vi sikrer udvikling til alle spillere
  gennem et fleksibelt og mangfoldigt fodboldtilbud
 • At vi styrker klubbernes børneafdelinger
  gennem en øget professionalisering, som
  kan understøtte frivilligheden
 • At vi styrker vores børnesyn og fælles værdier,
  så fundamentet for dansk børnefodbold
  bliver stærkere end nogensinde

 

Collage 2 Foto: Henrik Bjerregrav, Klaus Sletting Jensen