Ønskelige effekter af en børneudviklingstræner

Collage 3

Overordnet:

 • Dygtigere, gladere og sundere børn
 • Flere og bedre børnetrænere
 • Flere og bedre børnespillere

 

Uddybet:

 • Videreudvikle klubbens børnefodbold på et oplyst grundlag
  Bestyrelsen sikrer sig, at deres børnetrænere forbedrer deres kompetencer, og øger deres viden om børns behov, udvikling og læring, så de kan skabe bedre fodboldmiljøer for børnene.
 • Intern kvalificering af børnetrænernes kompetencer
  Børneudviklingstræneren med de rette kompetencer kan supplere klubbens eksterne uddannelse af børnetrænerne ved at sikre en kontinuerlig intern opkvalificering gennem f.eks. mesterlære på banerne.
 • ”Lettere” rekruttering af børnetrænere
  Børneudviklingstræneren med de rette kompetencer kan som en nærværende og tryg medspiller på banen gøre det lettere at rekruttere nye børnetrænere.
 • Fastholdelse af børnetrænerne
  Børneudviklingstræneren med de rette kompetencer kan med sin tilstedeværelse på banen, kendskab til trænerne, den faglige sparring og ikke mindst sin interesse for trænerne, deres spillere samt deres virke på banen, blive en afgørende faktor i at fastholde børnetrænerne gennem at trænerne føler sig værdsat, oplever at udvikle sig og oplever at kunne mestre trænerrollen.
 • Et meningsfuldt og nærværende børnefodboldmiljø
  Børneudviklingstræneren med de rette kompetencer bidrager til kvalificering af et meningsfuldt og nærværende børnefodboldmiljø.
 • Tydeligt lederskab på et oplyst lederskab
  Bestyrelsen kan meningsfuldt og relevant videreudvikler klubbens børnefodboldmiljø – på et grundlag af kendskab til praksis bl.a. qua børneudviklingstrænerens observationer og erfaringer fra praksis.

 

Du kan lytte til denne podcast fra maj 2022, hvor børneudviklingstrænerens rolle diskuteres bredt. Her kommer samtalen også omkring, hvilke ønskelige effekter I kan få ved at tilknytte en børneudviklingstræner.