eFodbold i fodboldklubben


Derfor skal I have eFodbold i jeres klub:

 • I gør klubben interessant for nye medlemmer
 • I fastholder flere eksisterende medlemmer
 • I får mere liv i jeres klubhus 
 • I får sammenhold på tværs af hold og aldersgrupper

Kom i gang med eFodbold:


 

Gode råd til opstart af efodbold

tag fat i jeres lokale eFodbold-konsulent+

De står klar med gratis hjælp til jer, og kan f.eks. hjælpe med:

 • Sparring og gode råd
 • Opsætning af en introaften/dag
 • Indretning af eFodboldlokale
 • Rekruttering af spillere og trænere
 • Teknisk hjælp til spilopsætning

... og meget mere.

Find kontaktoplysninger her.

Gør brug af de gratis klubmaterialer+

Vi har udarbejdet en række materialer, som I kan bruge til at opbygge eller videreudvikle jeres eFodbold-tilbud.

Flere kommer til løbende.

Se dem her.

Lav en introaften/dag+

Inviter til et arrangement, hvor folk kan komme og prøve eFodbold i klubben, og I kan fortælle om jeres tilbud.

Brug evt. introaften-flyeren, som I selv kan udfylde og enten printe eller deles digitalt.

Husk at jeres lokale DBU eFodbold-konsulent kan hjælpe jer.

Kommunikér om jeres tilbud+

Jeres chance for succes øges væsentligt, hvis I ligger en god plan for, hvordan I vil kommunikere om det.

I kan f.eks. tænke på at:

 1. Besøge lokale skoler, institutioner, ungdomsklubber osv.
 2. Kommunikere til klubbens medlemmer (og deres familier):
  - Direkte face-to-face kontakt - vigtigt især ved unge!
  - Mails, hjemmeside, Facebook, spillermøder osv.
 3. Dele på klubbens hjemmeside og Facebook
 4. Opfordre til at man tager sine venner/veninder med
 5. Bruge vores klubmaterialer
Find en eller flere tovholdere+

En tovholder behøver ikke at være en træner, der ved en masse om FIFA/eFodbold. Det kan "blot" være en voksen, der vil hjælpe de unge med det lavpraktiske, som f.eks. at der er asdgang til lokalerne, kommunikationen/koordineringen mellem forældrene osv. osv. Det kan f.eks. være en forælder til en af spillerne.

Det kan evt. kombineres med en eller flere unge, som kender til FIFA og gerne vil tage sig af selve spil-delen.

En god ide kan altså være at opbygge et mindre team, fremfor blot en enkelt person, der sammen vil drive jeres eFodbold-tilbud.

Når tovholder-/trænerteamet er på plads kan I overveje, om de skal med på vores E1-trænerkursus.

Kig på finansieringsmuligheder+

Det kan være en god ide at skaffe nogle penge til opstart af holdet, som kan bruges til udstyr, tøj, indretning af lokale, sociale arrangementer osv.

Der kan være flere veje at gå:

 • Er der arrangementer i klubben, der kunne generere lidt penge?
 • Er der nogle puljer i kommunen, der kunne søges (spørg evt. kommunens fritidskonsulent)?
 • Er der nogle virksomheder i lokalområdet eller blandt medlemmernes netværk, der måske kunne spæde til?
 • Er der nogle fonde, der kunne være relevante at søge?

Kig også på kontingentet for jeres eFodbold-tilbud, så det kan løbe rundt, uden at det bliver så dyrt, at det holder spillere væk.

Kig godt på rammerne+

Ligesom udendørsfodbold er sjovest på et flot anlæg med et flot græstæppe, er det også mere motiverende at møde op til eFodbold i klubben, hvis lokalet indbyder til det.

Overvej derfor hvor jeres træning skal foregå, og hvad I kan gøre for, at lokalet bliver en god ramme for jeres eFodbold:

 • Skal der være fri og uhindret adgang til Gaming Arenaen, så den altid kan bruges?
 • Skal der være nogle tilskuerstole - enten "almindelige" eller nogle lænestole eller gamle biografstole?
 • Skal der være et hyggehjørne med f.eks. sofaer til social hygge før og efter træning?
 • Hvordan er lyset og udluftningen?
 • Hvordan kan I markere (f.eks. på vægge, døre mm.), at her foregår noget fedt - nemlig eFodbold?
Spørg spillerne+

De fleste eFodbold-spillere vil typisk være børn og unge. Det er vigtigt, at jeres eFodbold-tilbud er tilpasset deres ønsker og behov.

Men, hvad er de egentligt?

Det finder I bedst ud af ved at spørge dem - både ved opstart og løbende:

 • Hvornår vil de gerne træne?
 • Hvor længe vil de gerne træne?
 • Har de gode ideer til lokalet?
 • Hvordan får vi deres venner til også at spille eFodbold?
 • Hvilke sociale arrangementer kunne de godt tænke sig?
 • Vil de også gerne spille noget fodbold (for hyggens skyld) ude på banerne en gang i mellem?
Opdyrk holdånden+

Det sociale er vigtigt, når man gamer - især når man mødes fysisk, hvor man er samlet på et begrænset antal kvadratmeter.

Et godt kammeratskab og en god holdånd er derfor vigtigt for at gøre jeres eFodbold-tilbud attraktivt og fastholde og tiltrække medlemmer.

I kan f.eks:

 • Lave klub-/holdtrøjer til alle spillere
 • Lave sociale arrangementer (f.eks. LAN-party)
 • Skabe et forældrefællesskab omkring holdet
 • Arbejde med nogle fælles værdier for (sammen)holdet
 • Samle penge ind til holdet sammen (f.eks. ved at sælge noget til klubbens fodboldkampe eller hjælpe til ved klubbens arrangementer)
 • Se eFodbod-turneringer sammen
Lav en træningsplan i faste rammer+

Lav en plan for, hvornår og hvordan I vil træne, så der kommer struktur på jeres tilbud. Skal der f.eks. trænes én gang eller to gange om ugen - og hvor længe?
Det kan være et vigtigt signal overfor f.eks. forældre, at der er tale om et eFodbold-tilbud i foreningsregi med de gode og sunde værdier, det bygger på - og ikke bare "fri gaming".

Husk at få input fra spillerne selv.

I kan også lade jer inspirere af de træningspas, som findes på vores YouTube-kanal

undersøg mulighederne for samarbejde og netværk+

Er der f.eks. andre klubber i kommunen, der også tilbyder DBU eFodbold? 

Er der nogle esports-klubber i byen/området, som der kan søges sparring og samarbejde med?

Hav også kommunen i tankerne som en samarbejdspartner. F.eks. tilbyder mange kommuner Fritidspas til unge, der kommer fra mindre bevilliget familier, som på den måde kan få fjernet eventuelle økonomiske barrierer for at blive en del af holdet.
Kommunen har måske også fokus på grupper af unge, der f.eks. enten er ensomme eller på anden vis mistrives og kunne have gavn af at blive en del af et fællesskab - f.eks. på jeres eFodboldhold. 

Måske er jeres eFodbold-tilbud ideelt for en fodboldglad kørestolsbruger?

Prøv jer frem+

Lad ikke potentielle udfordringer bremse jeres lyst til at prøve det af. Bliv i stedet klogere hen ad vejen.

Start f.eks. holdet op, selvom I måske ikke har en tovholder fra dag 1. Det kan vise sig efter nogle træninger, at en eller flere forældre følger det med nysgerrighed og måske derfor gerne vil hjælpe lidt.

Invitér evt. alle forældre til dem der dukker op til et forældremøde.

Husk, at jeres lokale eFodbold-konsulent kan hjælpe jer med at lægge en plan for dette.