Futsalregler, lokale

Lokale Futsal regler for børn og unge gældende for 2023-2024 sæsonen.

Spilletid for Finale4: 2 x 10 min for U12-14-17 piger og drenge. U17 drenge spiller 2 x 10 min. effektivspilletid i finalen.

§1 Banen

Futsal spilles på en håndboldbane, uden bander og på håndboldmål.

§1.1 Banens afmærkning

Der benyttes følgende af håndboldbanes afmærkninger:

 1. Banen afgrænses af håndbold banens sidelinje og mållinje
 2. Midterlinjen
 3. Målfeltet og straffesparksfelt afgrænses af den fuldt optrukne linje. (Den fuldt optrukne linjes midte er afstanden for straffespark) Akkumuleret straffespark tages 1 m udenfor den stiplede linje (10 m).

§ 2. Bolden

U/6 & U8 drenge & piger: 310 til 330 gram (f.eks. Select Talento 11)

U/10 & U12 drenge og piger: 350 til 370 gram (f.eks. Select Talento 13)
U/14 drenge og piger: 400 til 440 gram (f.eks. Select Futsal super
U/17 drenge/piger og ældre: 400 til 440 gram (f.eks. Select Futsal super)

§2.1 Udskiftning af en defekt bold

Hvis bolden punkterer eller bliver defekt under kamp, standes spillet:

håndhæve spillets love

 • Spillet genoptages ved at dommeren lader den nye bold falde, hvor den første bold blev defekt.
 • Sparket tages om, hvis bolden blev defekt efter udførelsen af et direkte frispark uden mur, et straffespark fra det andet straffesparksmærke eller et straffespark fra straffesparksmærket uden at bolden har nået at røre målstængerne, overliggeren eller en anden spiller, og inden anden lovovertrædelse er begået.
 • Hvis bolden punkterer eller bliver defekt, mens den er ude af spil (eks. begyndelsesspark, målkast, hjørnespark, dommeren lader bolden falde, frispark, straffespark eller indspark) genoptages spillet i henhold til dette.
 • Bolden må ikke udskiftes under kampen uden dommerens tilladelse.

 • 3 Spillernes antal

  Futsal spilles med 5 spillere på banen, hvoraf en er målmand. Et hold må maksimalt bestå af 8 spillere.

  En kamp kan ikke begynde hvis et hold er færre end 3 spillere.

  Hvis et hold bliver færre end 3 spillere undervejs i kampen, færdigspilles kampen.


  3.1 Udskiftning

  En udskiftning må foretages på et hvilket som helst tidspunkt, uanset om bolden er i eller ude af spil.

  Der er fri udskiftning, og udskiftning foretages på egen banehalvdel efter dommerens anvisning. Mens bolden er i spil må en ”ny” spiller ikke betræde banen før at den udskiftede spiller har forladt banen.

  Enhver udskiftningsspiller må skifte plads med målmanden uden der er stop i spillet.

  Enhver spiller på banen må skifte plads med målmanden, forudsat at der er standsning i spillet og at dommeren er underrettet før at skiftet finder sted.

  En spiller eller en udskiftningsspiller, der erstatter en målmand, skal bære en målmandstrøje.

  Udskiftningsområdet er på sidelinjen (hvis muligt modsat dommerbordet), efter dommerens anvisning.

  §4 Spillernes udstyr

  Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker) som er farligt for ham/hende selv eller andre. Det tillades at spillere kan tildække smykker (øreringe og festivalarmbånd) med tape, såfremt denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre.

  Spilletrøje (målmand må spille i langærmet), shorts (målmand må spille i lange bukser), strømper og benskinner (som skal yde en rimelig grad af beskyttelse, samt dækkes af sokkerne).

  De to holds spilledragter skal have farver som adskiller dem fra hinanden. Begge målmænd skal have farver som adskiller dem fra hinanden og de øvrige spillere. Hvis to hold har ens farver er det sidstnævnte hold som skal benytte overtrækstrøjer.

  En spiller, som har forladt banen pga. en overtrædelse af denne paragraf, og som uden dommerens tilladelse indtræder (eller genindtræder) på banen for at deltage i spillet, skal advares.

  Hvis dommeren standser spillet for at advare, skal spillet genoptages med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted hvor bolden var, da dommeren standsede spillet.


  §5 Dommeren

  Alle kampe skal ledes af en dommer, dommeren har fuld myndighed til at administrere lovene i forbindelse med den kamp som dommeren er udpeget til.

  Dommeren skal:
 • håndhæve spillets love
 • sikre sig at spillernes udstyr er i overensstemmelse med kravene i § 4
 • efter deres skøn standse kampen for enhver overtrædelse af loven
 • standse kampen på grund af enhver uvedkommende indblanding
 • uddele følgestraf til spillere, som begår en forseelse, som skal straffes med advarsel eller udvisning.
 • skride ind overfor officials, som ikke udviser sportslig opførsel og om nødvendigt bortvisning.
 • Lade spillet genoptage, efter at det har været standset
 • Holde regnskab med antal dømte direkte frispark (4. dømte direkte frispark udløser et straffespark)


Dommeren kan ikke gøres ansvarlig for:

 • Nogen som helst form for skade på en spiller, official eller tilskuer
 • Nogen som helst tingskade

 • 6 De assisterende dommere


  Anvendes ikke.

  §7 Spilletid

  1 x 9 minutter (running time – uret stoppes ikke, dog kan dommeren under særlige omstændigheder stoppe uret).

  Time-out og halvlege anvendes ikke.
 • For U14: 2 x 9 min med havleg

  §8 Spillets igangsættelse

  Førstnævnte hold starter med bolden, alle spillere skal være på egen banehalvdel.

  Begyndelsessparket tages fra banens midte, begyndelsessparket er retningsfrit. Modstanderen skal minimum være 3 meter væk. Der kan ikke scores direkte på begyndelsessparket.

  Ved scoring sættes bolden i gang fra banens midte af det modsatte hold.

  Standser dommeren spillet som følge af et spilleruheld eller andet som er spillet uvedkommende, genoptages spillet med et fair play frispark til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, hvis en af de ovennævnte situationer ikke var opstået. Genoptagelsen sker der hvor bolden var på standsningstidspunktet. Der kan ikke scores direkte på fair play frispark.

  §9 Bolden i og ude af spil

  Bolden er ude af spil når:

  den fuldstændig har passeret sidelinjen eller mållinjen, hvad enten det sker på jorden eller i luften.

  hvis dommeren har standset spillet.

  den rammer loftet eller en genstand i loftet (lamper m.m. hvis disse er inde på banen), er der indspark til det hold som ikke sidst spillede bolden. Indsparket tages fra det sted på sidelinjen, der er tættest på det sted hvor bolden ramte loftet.


Bolden er i spil i alle andre situationer, også når:

den springer tilbage fra en målstang eller overligger og forbliver på banen.

den rammer dommeren.

§10 Betingelser for scoring af mål

Et mål er scoret, når hele bolden har passeret mållinjen mellem målstængerne og under overliggeren, forudsat at der ikke foreligger nogen lovovertrædelse af det hold, som har scoret.

Der kan ikke scores direkte på begyndelsessparket, indirekte frispark, indspark, målkast eller fair play frispark.

§11 Offside

Anvendes ikke

§12 Utilladelig spillemåde

Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel straffes på følgende måde enten ved et direkte frispark, straffespark eller et indirekte frispark.

Der dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller efter dommerens skøn begår en af følgende forseelser på en måde, som er satset, hensynsløst eller med unødig stor kraft. 

Usportslig optræden

 • Sparker eller forsøger at sparke en modspiller
 • Spænder ben eller forsøger at spænde ben på en modspiller
 • Springer på en modspiller
 • Angriber en modstander med skulderen
 • Slår eller forsøger at slå en modspiller
 • Puffer en modspiller
 • Tackler en modspiller
 • Begår en hands-forseelse (dette gælder ikke målmanden inden for eget straffesparksfelt)
 • Holder en modspiller
 • Bremser en modspiller med fysisk kontakt
 • Bider eller spytter på eller efter en modspiller eller nogen anden person
 • Kaster en genstand mod bolden, en modspiller eller dommeren, eller rører bolden med håndholdt genstand

12.1 Personlig straf

Gult kort til en spiller reducerer ikke et holds antal spillere på banen. Første gule kort til en spiller er en advarsel, andet gule kort til samme spiller udløser rødt kort til pågældende spiller som udvises for resten af kampen (dette medfører ikke nogen karantæne). Direkte rødt kort giver én kamps karantæne. Det røde kort (både direkte og 2 x gul kort = rød kort) skal indberettes DBU Bornholm administration.  

Gult kort gives for:

 • Usportslig optræden
 • Ved ord eller handling protesterer
 • Gentagne gange overtræder spillets love
 • Forhaler igangsættelse
 • Overtræder afstandsregel når spillet genoptages med et hjørnespark, frispark eller indspark
 • Indtræder eller genindtræder i spillet uden dommerens tilladelse, eller overtræder proceduren ved udskiftning
 • Forsætligt forlader banen uden dommerens tilladelse

En udskiftningsspiller gives gult kort for:

 • gør sig skyldig i usportslig opførsel
 • ved ord eller handling protesterer
 • forhaler igangsættelse
 • træder ind på banen ved tilsidesættelse af proceduren for udskiftning

Rødt kort gives for:

 • gør sig skyldig i spil som i alvorlig grad er utilladeligt
 • gør sig skyldig i voldsom adfærd
 • spytter på en modspiller eller på enhver anden person
 • bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog/tegn
 • berøver en modspiller, der bevæger sig mod hans mål, en oplagt scoringsmulighed ved at begå en forseelse der skal straffes med frispark eller straffespark

Hvis en spiller får et rødt kort medfører dette udvisning i maksimum 2 minutter, hvilket betyder, at spilleren der fik rødt kort ikke må genindtræde i resten af kampen, Ved direkte rødt kort at han/hun har karantæne i næste kamp. En ny spiller må genindsættes efter 2 minutter eller efter scoring (efter tilladelse fra dommeren). Dog er følgende gældende:

 • hvis det er holdet der er i overtal der scorer, må ny spiller indsættes
 • hvis det er holdet der er i undertal der scorer, fortsætter kampen med uændret antal spillere
 • hvis begge hold er reduceret, og der er lige mange på hvert hold når der bliver scoret, forbliver begge hold med samme antal spillere


12.2 Officials

Hvis der begås en forseelse, og den pågældende official ikke kan identificeres, er det cheftræneren som skal straffes.

Følgende forseelser vil normalt medføre en påtale – gentagne eller overdrevne forseelser bør medføre en advarsel eller en udvisning:
- At træde ind på banen på en respektfuld og ikke konfronterende måde.
- At undlade at samarbejde med dommeren, ved for eksempel at ignorere en opfordring eller instruks fra dommeren.
- Ved ord eller handling at udtrykke mindre uenighed med en kendelse.
- Fra tid til anden at forlade det tekniske område uden at begå nogen yderligere overtrædelse.

Følgende forseelser er eksempler på forseelser, der vil medføre en advarsel:
- Tydeligt eller gentagne gange ikke at overholde afgrænsningen af holdets tekniske område
- At forhale en igangsættelse, som skal foretages af eget hold
- Forsætligt at bevæge sig ind i modspillernes tekniske område, uden at det sker med konfrontation til formål.
- At protestere ved ord eller handling, for eksempel ved at kaste med eller sparke til drikkedunke eller andre genstande, eller ved at gestikulere på en måde, som viser klar mangel på respekt for dommeren, for eksempel ved at klappe sarkastisk.
- Overdrevent eller gentagne ved fagter at appellere for et gult eller rødt kort.
- Overdrevent at appellere for et review ved at vise VAR tegnet.
- At gestikulere eller handle på en provokerende eller ophidsende måde.
- Vedvarende uacceptable opførsel, herunder gentagne gange at begå forseelser, der skal straffes med en påtale.
- At udvise mangel på respekt for spillet.

Følgende forseelser er eksempler på forseelser, som vil medføre udvisning:
- At forhale en igangsættelse for modspillerne, ved for eksempel at holde fast i bolden, sparke bolden væk eller lægge forhindringer i vejen for en modspiller.
- Med vilje at forlade det tekniske område for at protestere mod eller gå i rette med dommeren eller for at handle på en provokerende eller ophidsende måde.
- At bevæge sig ind i modspillernes tekniske område på en aggressiv eller konfrontationssøgende måde.
- Med vilje at kaste eller sparke en genstand ind på banen
- Træde ind på banen for at konfrontere dommeren eller for at få indflydelse på spillet, en modspiller eller dommeren.
- At opføre sig fysisk eller aggressivt (herunder bide eller spytte) overfor en spiller, reserve eller official fra det modsatte hold, dommeren, en tilskuer eller nogen anden person for eksempel turneringsofficial.
- At modtage sin anden advarsel i samme kamp
- At bruge fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn
- At udvise voldsom adfærd.     

 • 13 Frispark

  Former for frispark,
  Frispark er enten direkte eller indirekte.

  Direkte Frispark

  Hvis bolden på et direkte frispark sparkes direkte i modspillernes mål, skal der dømmes mål.
  Hvis et direkte frispark sparkes direkte i eget mål, skal der dømmes hjørnespark til modspillerne.

Akkumulerede frispark

Defineres som forseelser, der bliver straffet med direkte frispark eller straffespark. Disse forseelser akkumuleres i kampen således at det 4. begåede og efterfølgende, dømte frispark udløser et straffespark til modstanderholdet. Straffesparket skal i dette tilfælde udføres fra 10 meter (1 meter udenfor den stiplede linje). Det er dommeren der holder regnskab med antal begåede direkte frispark og straffespark.

Hvis det 4. dømte direkte frispark sker i straffesparksfeltet, dømmes der straffespark som skal tages på den fuldt optrukne linje.

Indirekte frispark

Hvis bolden på et indirekte frispark sparkes direkte i modspillernes mål, skal der dømmes målkast.
Hvis et indirekte frispark sparkes direkte i eget mål, skal der dømmes hjørnespark til modspillerne.

Alle modspillere skal være mindst 5 m fra bolden, indtil den er i spil. Bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig.  

§13.1 Målmand

Der skal dømmes indirekte frispark hvis målmanden begår en af følgende forseelser

 • Målmanden har, på egen banehalvdel, altid maksimum 4 sekunder med bolden. Der skelnes ikke mellem om det er med hænderne eller fødderne.
 • Efter at have rørt bolden, og rører bolden igen på egen banehalvdel efter den spillet til ham/hende af en medspiller, uden at en modspiller har rørt den, eller efter at bolden har været ude af banen.
 • Rører bolden med hænderne indenfor eget straffesparksfelt efter at en medspiller har sparket bolden til ham med foden
 • Rører bolden med hænderne indenfor eget straffesparksfelt efter at have modtaget bolden direkte fra et frispark udført af en medspiller.
 • 14 Straffespark

  Et straffespark er en igangsættelse, dømt mod et hold, som har begået én forseelse, som medfører direkte frispark til modspillerne. Forseelsen skal være begået i eget straffesparksfelt, og bolden skal være i spil.
 • Straffesparket skal tages midt for målet på den fuldt optrukne linje som afgrænser målfeltet/straffesparksfeltet.
 • Målmanden skal forblive på mållinjen mellem målstængerne indtil at bolden er sat i spil.
 • De øvrige spillere skal befinde sig på banen, uden for straffesparksfeltet og bagved bolden og mindst 5 m fra bolden.

Bolden er spil, når bolden bevæger sig fremad, sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.

§15 Indspark

Der skal dømmes indspark når hele bolden har passeret sidelinjen, enten i luften eller på gulvet eller har ramt loftet, lamper m.m. Indsparket tages af en spiller fra det hold, som ikke sidst har rørt bolden. Der kan ikke scores direkte på et indspark.  Modspillerne skal være på banen og være mindst 5 m fra bolden efter dommerens skøn.

Indsparket tages ved at have en fod på sidelinjen eller på gulvet uden for banen, bolden skal ligge stille på sidelinjen eller højst 25 cm udenfor banen efter dommerens anvisning. Bolden skal være sat i spil inden for 4 sekunder efter dommerens skøn.

Hvis en modspillere er tættere på bolden end den foreskrevne afstand skal sparket tages om af det samme hold, samt at modspilleren advares. 4 sekunders reglen starter forfra i dette tilfælde.   

Hvis bolden ikke sættes i spil korrekt, skal indsparket tages om af en modspiller.

§16 Målkast

Der skal dømmes målkast når hele bolden har passeret mållinjen (og der ikke er scoret), enten på gulvet eller i luften og sidst er rørt af en spiller fra det angribende hold. Der kan ikke scores direkte på et målkast. Modspillere skal forblive på banen og uden for straffesparksfeltet indtil bolden er sat i spil.

Bolden skal kastes fra et hvilket som helst sted inden for straffesparksfeltet af målmanden fra det forsvarende hold. Målkastet skal udføres inden for 4 sekunder efter dommerens skøn. Bolden er i spil når den er kastet direkte ud af straffesparksfeltet og ind på banen af målmanden fra det forsvarende hold.

Hvis bolden ikke bliver kastet direkte ud af straffesparksfeltet og direkte ind på banen, tages målkastet om, men 4 sekunders tællingen starter ikke forfra.

Hvis målmanden efter at bolden er i spil rører bolden igen på egen banehalvdel før den er rørt af en modspiller dømmes der indirekte frispark fra det sted hvor forseelsen blev begået. Sker forseelsen i eget straffesparksfelt rykkes det indirekte frispark ud på straffesparksfeltets grænselinje nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.   

Hvis målkastet ikke er taget inden for 4 sekunder dømmes der indirekte frispark til modspillerne fra det sted på straffesparksfeltets grænselinje nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.

Hvis målkastet tages, mens der er modspillere inde i straffesparksfeltet skal kastet tages om.  Røre eller forhindrer en modspiller at kastet bliver foretaget korrekt tages sparket om og modspilleren advares.

For enhver anden overtrædelse som ikke er nævnt tages målkastet om.

§ 17 Hjørnespark

Der skal dømmes hjørnespark når hele bolden har passeret mållinjen (og der ikke er scoret), enten på gulvet eller i luften, sidst er rørt af en spiller fra det forsvarende hold. Der kan scores direkte på hjørnespark, men ikke i eget mål.

Hjørnesparket skal tages i det hjørne hvor bolden passerede mållinjen. Modspillere skal være på banen og mindst 5 m fra bolden efter dommerens skøn. Bolden sættes i spil ved at bolden sparkes af en spiller fra det angribende hold. Sparket skal udføres inden for 4 sekunder efter dommerens skøn.

Hvis en modspillere er tættere på bolden end den foreskrevne afstand efter dommerens skøn skal sparket tages om af det samme hold og modspilleren skal advares.

Hvis et hjørnespark ikke tages inden for 4 sekunder efter dommerens skøn, dømmes der målkast til det andet hold.

Hvis bolden ikke sættes i spil korrekt, dømmes der målkast til det andet hold.

§18 Målmand

Målmanden har på egen banehalvdel altid kun 4 sekunder. Målmanden må ikke røre bolden på egen banehalvdel hvis, bolden ikke er rørt af en modspiller eller at bolden har været ude af spil. Målmanden bliver ikke spillet fri hvis han/hun selv tager indsparket.

Hvis målmanden rører bolden på modstanderens banehalvdel, er han/hun låst på egen banehalvdel indtil at man blevet spillet fri igen (se forrige afsnit hvordan målmanden spilles fri).   

Målmanden må godt kaste bolden over midten.

Målmanden må godt sparke bolden direkte i modstandernes mål efter han har holdt bolden. Dog ikke direkte på målkast. Målmanden må IKKE kaste bolden direkte i modstanderens mål efter han har holdt bolden.

For andre situationer som ikke er nævnt i denne § anvendes fodboldloven. 

§19 Op- og nedrykning af spiller

Ved Final4 B er man ikke spilleberettiget, hvis man har spillet på Final4 A-kvalificeret hold.

 

Med hensyn til pointgivning, stilling samt rækkevinder henviser vi hertil