Karantænedage og udvisninger

Hvad koster et rødt kort?

Herunder følger en indikation af, hvad det koster at få rødt kort i DBU Bornholms kampe. Det skal tilføjes, at den anførte karantænestraf for de enkelte forseelser er minimumsstraffen. Flere faktorer kan således spille ind og medføre en længere karantænedom end nedenstående karantæneoversigt. For eksempel betragtes forseelser begået mod dommeren normalt som en skærpende omstændighed, ligesom ytringer med sexistisk, homofobisk eller racistisk islæt også vil medføre en skærpet karantænestraf.

Såfremt der er tale om flere overtrædelser i forbindelse med udvisningen "udregnes" karantænen altid for hver enkelt forseelse. For eksempel vil en spiller, som udvises for spark og bagefter nægter at opgive navn og ikke vil forlade banen, normalt få minimum fire spilledages karantæne.

Enkelte reglementsovertrædelser af særlig grov karakter bliver fastsat af disciplinærinstansen. Alle ikke-afsonede karantænedage ved afslutningen af en turnering overføres til afsoning i førstkommende turnering.

Der tildeles som udgangspunkt ikke karantæner i træningskampe. Dog undtaget forseelser, som i indberetningen fra kampens dommer, vurderes som særlig voldsom adfærd. Undtaget herfor er kampe der spilles i Københavns serien, idet det er en turnering udskrevet af DBU København, der gælder de til en hver tid opstillede karantæneregler.


Forseelse og karantæne

2. advarsel/tidsbegrænset udvisning i samme kamp min. 1 k-dag

Angribe en modspiller med skulderen min. 1 k-dag

At forhale en igangsættelse min. 1 k-dag

At holde en modstander min. 1 k-dag

At puffe min. 1 k-dag

Benspænd min. 1 k-dag

Benspænd i kamp om bolden min. 1 k-dag

Berøve en oplagt scoringsmulighed min. 1 k-dag

Bruge fornærmeligt eller upassende sprog/tegn min. 1 k-dag

Farligt spil min. 1 k-dag

Forsætligt at spille bolden med hånd eller arm min. 1 k-dag

Forsøg på slag/spark eller spytte min. 2 k-dage

Gentagen brug af fornærmeligt eller upassende sprog/tegn min. 2 k-dage

Grove trusler min. 4 k-dage

Holde en modspiller min. 1 k-dag Ikke øjeblikkeligt at forlade banen min. 1 k-dag

Indtræde/genindtræde i spillet uden dommerens tilladelse min. 1 k-dag

Kaste/sparker bolden væk min. 1 k-dag

Nikke en skalle min. 6 k-dage

Nægte at opgive navn min. 1 k-dag

Slå/sparke - i forbindelse med spilsituation min. 2 k-dage

Slå/sparke - udenfor spilsituation min. 6 k-dage

Spytte på/efter min. 4 k-dage

Særdeles farligt spil min. 2 k-dage

Usportslig opførsel min. 1 k-dag

Ved ord eller handling protester min. 1 k-dag

Vise sin ”bare” min. 3 k-dage

Voldsom tackling i kamp om bolden min. 1 k-dag

Voldsom tackling uden bold i nærheden min. 2 k-dage

Voldsom adfærd i øvrigt min. 2 k-dage