Fusion samt delvis fusion

Fusion
En fusion er ikke en egentlig samarbejdsmodel, idet der er tale om en fuldstændig sammenlægning af to eller flere klubber.

Der findes ingen standardskemaer til en fusion.

En fusion skal være godkendt på de involverede klubbers generalforsamlinger og til DBU Bornholm skal indsendes referater fra disse generalforsamlinger samt vedtægter for den nye klub.

Ovennævnte bilag indsendes til DBU Bornholm senest h.h.v. senest 1. september eller 1. marts for ikrafttrædelse til en turnerings opstart i den efterfølgende turneringshalvdel.


Delvis fusion
En delvis fusion er ikke en egentlig samarbejdsmodel, idet der er tale om en fuldstændig sammenlægning af en eller flere afdelinger hos to eller flere klubber.

Der findes ingen standardskemaer til en delvis fusion.

En delvis fusion skal være godkendt på de involverede klubbers generalforsamlinger og til DBU Bornholm skal indsendes referater fra disse generalforsamlinger, vedtægter for den nye klub samt en underskrevet aftale.

Ovennævnte bilag indsendes til DBU Bornholm senest h.h.v. senest 1. september eller 1. marts for ikrafttrædelse til en turnerings opstart i den efterfølgende turneringshalvdel.