Klubsamarbejde

Der kan laves klubsamarbejdsaftale for en eller flere af følgende afdelinger mellem to eller flere klubber:

  • M+32 og ældre (old boys m.v.)
  • K+29 og ældre (old girls m.v.)
  • herrer (senior)
  • kvinder (senior)
  • drengeungdom
  • pigeungdom

 

En aftale om et klubsamarbejde skal omfatte alle hold i Ældre herrer (old boys m.v.), Ældre Kvinder (old girls m.v.), herrer og/eller kvinder.

I ungdom kan indgås klubsamarbejde for en eller flere årgange.

Klubsamarbejde godkendes IKKE som samarbejdsform i DBU Turneringer, hvorfor samarbejdsformen for et hold i et klubsamarbejde, der rykker op i en DBU turnering, skal ændres til en af de DBU-godkendte former (delvis fusion eller overbygningsaftele - læs mere her).

Det skal fremgå af klubsamarbejdsaftalen, hvordan de fælles hold fordeles i tilfælde af aftalens ophør

Skema til indgåelse af klubsamarbejdsaftaler rekvireres fra og indsendes til lokalunionen. Herunder finder du skemaet som skrivbart word-dokument eller som PDF, der kan udfyldes i hånden. 

PDF: Skema for klubsamarbejde

Skema udfyldes, underskrives og efterfølgende indsendes/mailes til DBU Bornholm.

Der skal med ansøgningen følge underskrevne referater fra parternes bestyrelsesvedtagelser af klubsamarbejdet, en kopi af den endelige, underskrevne samarbejdsaftale og af det øvrige aftalekompleks samt fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for klubsamarbejdets praktiske og økonomiske forudsætninger og forventede virkninger.

Ansøgning om klubsamarbejde indsendes til DBU Bornholm senest h.h.v. senest 1. november eller 1. maj for ikrafttrædelse til en turnerings opstart i den efterfølgende turneringshalvdel.

Aftalen kan af den enkelte klub eller af alle klubber i aftalen skriftligt opsiges overfor DBU Bornholm senest 1. november eller 1. maj med virkning fra den efterfølgende turneringshalvdel.

Ophør af aftalen skal godkendes af den eller de udtrædendes klubbers bestyrelser og skal bekræftes/godkendes af evt. tilbageværende klubber.