Overbygningsaftale

En overbygningsaftale er en aftale mellem to eller flere klubber om et fælles 1. hold for en kategori af spillere, eks. herrer, kvinder, U17 Drenge m.v.

En overbygning indebærer bl.a.:

  • etablering af et fælles 1. hold, der overtager det bedst placerede holds sportslige status dog således, at den nye afdeling/"klub" højst kan deltage med et hold i de turneringer og/eller rækker, hvor reglementet bestemmer, at hver klub kun må deltage med et hold
  • at eventuelt overskydende hold rykkes ned i den nærmest tilladte underliggende række og erstattes ved ekstraordinær oprykning af det nærmest kvalificerede hold fra en anden klub
  • at spilleberettigede spillere kan benyttes på fælles-holdet, som aftalen omfatter og evt. kan gå tilbage og spille på hold i den af moderklubberne, der er i besiddelse af spillerens certifikat under forudsætning af, at spilleren i øvrigt er spilleberettiget

Det skal af en aftale fremgå, hvorledes det fælles 1. holds sportslige placering fordeles i tilfælde af aftalens ophør.

Klik her for skema (word-fil) til indgåelse af aftale (skema udfyldes, underskrives og efterfølgende indsendes/mailes til DBU Bornholm).

Den klub der står som kontaktklub for overbygningsholdet-/holdene, modtager fakturaer vedr. holdet/holdene (holdkontingent, dommerregninger, evt. bøder m.v.).

Ansøgning om overbygningsaftale indsendes til DBU Bornholm senest h.h.v. senest 1. oktober eller 1. april for ikrafttrædelse til en turnerings opstart i den efterfølgende turneringshalvdel.
Aftalen skal godkendes på de deltagende klubbers generalforsamlinger forinden.

Spiller holdet/holdene i en DBU-turnering, skal aftalen også godkendes af DBU.
 
Aftalen kan af den enkelte klub eller af alle klubber i aftalen skriftligt opsiges overfor DBU Bornholm senest 1. september eller 1. marts med virkning fra den efterfølgende turneringshalvdel.
Ophør af aftalen skal godkendes på den eller de udtrædendes klubbers generalforsamlinger forinden og skal bekræftes af evt. tilbageværende klubber.