Vejledning & FAQ 9V9

9:9 spilleregler i DBU Bornholm

Der gælder samme regler i 9:9 som i 11:11 for pågældende aldersgruppe med undtagelse af 3 punkter:
banens størrelse, størrelse på målfelt/straffesparksfelt og spillernes antal

Banestørrelsen
Længde min. 79 meter - maks. 94 meter
Bredde min. 45 meter - maks. 68 meter

Vores anbefaling for idealstørrelse:

85 meter x 62 meter, som kridtes op på jeres anlæg i stedet for 11M banen.

Alternativt er der 2 variationer som kan bruges, alt afhængig af jeres oprindelig 11-mandsbanes længde.

Anbefaling 2
En 11-mands fodboldbane kan anvendes fra målfelt til målfelt og målene rykkes fra 11-mands banens mållinje til målfeltets linje, der bliver 9-mands banens mållinje. Det oprindelige straffesparksfelt er nu målfelt/straffesparksfelt.

Variation 2 er at anvende kanten af straffesparksfelt til straffesparksfelt og målene rykkes fra 11-mandsbanens mållinje til straffesparksfeltets linje, der bliver 9-mands banens mållinje. Denne model anbefales kun som et sidste alternativ. Det kræver også markering af nyt straffefelt med mere.

Tabel der giver dig overblik

Bane størrelse

Antal spillere

Spilform

M2 pr. spiller

85 x 62 M – anbefalet

18

9M

293

92 x 62 M maximal str. (målfelt til målfelt)

18

9M

317

82 x 62 M (straffesparksfelt til straffesparksfelt)

18

9M

241

102 x 62 M (standard 11 M bane)

22

11M

295

68 x 52,5 M (anbefalet)

16

8M

223

62 x 51 M (standardbane Bornholm)

16

8M

197

62 x 51 M (standardbane Bornholm)

14

7M

226

Størrelse på målfelt og straffesparksfelt
På en eksisterende 11-mands bane kan straffesparksfeltet benyttes som både målfelt og straffesparksfelt.
Alternativt markeres målfelt/straffesparksfelt 16,5 meter fra indersiden af hver målstang samt 11 meter fra mållinjen, vinkelret ud for hver markering på mållinjen.
Markering kan ske med særlig farve eller kegler på sidelinjer/mållinje.

Området, som afgrænses/markeres, kaldes både målfelt og straffesparksfelt.

Hvordan ændres en kamp fra 11M til 9M(senior) eller fra 9M til 8M(ungdom)

Senest 2 timer før kampstart skal den anmodende klub tage kontakt til modstanderklubben og indgå aftale om afvikling af kampen som 9M i stedet for 11M. (ungdom 9M til 8M).

Spillernes antal

Hold markeret med 9M(senior) & 8M(ungdom) vil altid spille det antal. (det er muligt at ændre i løbet af sæsonen ved at indsende en mail til turnering@dbubornholm.dk )

11M til 9M(senior)
Et hold kan bestå af op til 14 spillere, hvoraf 9 må være på banen samtidig.

9M til 8M(ungdom)  
Et hold kan bestå af op til 12 spillere, hvor af de 8 må være på banen samtidig.

 
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 6 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet. 

 
FAQ

Hvilke rækker er omfattet?

Kun rækker markeret med 11/9 eller 9/8 er omfattet.

Kan man afvise en anmodning?

Nej, det kan man ikke. Gør man det taberdømmes man.

Skal dommeren adviseres 2 timer før kampstart?

Nej, men det vil være gode stil at gøre. Dommer kontaktoplysning kan du finde her.

Dispensationsregler?

Reglerne er de samme uanset spilform.

Hvor tages straffespark?

Straffespark tages på kanten af det nye straffesparksfelt.

Hvilke regler spilles der efter?

11M regler, det vil sige offside er gældende.

Spilletid?

Forbliver den samme.

Holdkort?

Ja, ellers tabt kamp samt bøde.