Trioudvikler

En trioudvikler skal kunne analysere en dommertrios virke og foretage en dommerfaglig vurdering af deres præstation samt formidle dette til dommerne med fokus på deres udviklingspotentiale.

Forudsætninger for optagelse

  • Dommereksamen og beherskelse af fodboldloven
  • Praktisk erfaring som dommer
  • Du har bestået Breddedommerudvikler-uddannelsen og som minimum været aktiv udvikler i et år
  • Du har gennemført Dommeren som leder 2 og Linjedommer 2
  • Fodboldforståelse
  • Evne til gennem kampiagttagelse at analysere fodboldkampe
  • At du er indstillet af dit lokale udviklerudvalg


Der stilles ikke krav om at du selv som aktiv dommer har virket på trioniveau.

Formål
På uddannelsen lærer du at:

  • Virke som dommerudvikler for dommere i triokampe
  • Gennemføre evaluering - verbalt og skriftligt - af dommere i triokampe


Varighed
Teoridelen gennemføres som dagskursus med en afsluttende teoritest. Praktikdelen gennemføres på weekenddage, hvor du som "føl" følger en rutineret dommerudvikler i tre triokampe. 

Den praktiske del afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på, at du alene gennemfører evalueringen af en kamp med dommertrio og udarbejder den skriftlige evalueringsrapport.