Linjedommer 2

Målet med kurset er at optimere dine forudsætninger for at virke som linjedommer. 

Kurset er formelt kompetencegivende til at avancere i rækkerne som linjedommer.

Forudsætninger for deltagelse
Kurset henvender sig til aktive dommere, som har taget Linjedommer 1-kurset

Du skal have minimum et års erfaring som linjedommer, inden du kan deltage på Linjedommer 2.

Formål
Indholdet i kurset er en opfølgning på emner fra Linjedommer 1.

Målet med Linjedommer 2 er, at kursisterne efterfølgende udbygger kendskabet til disse emner, så de forskellige teknikker beherskes.

Linjedommmer 2 er et praktikorienteret kursus med blandt andet følgende emner:

  • Erfaringsudveksling i plenum
  • Den gode linjedommerinstruktion
  • Opvarmning
  • Praktiske FIFA-øvelser
  • Linjedommerens forbedringsmuligheder
  • Linjedommervejen fremover
  • Din personlige udviklingsplan


Varighed
8 timer

Pris
Kr. 385,-

Tilmelding
Søg efter kurset her eller kontakt din lokalunion for nærmere information om næste kursus.