DBU Børneudviklingstræner

Træneruddannelse for børneudviklingstrænere

Hvad er en børneudviklingstræner?

Alle klubber, der ønsker at være DBU Børneklub, skal tilknytte en børneudviklingstræner i løbet af det første år.

Børneudviklingstræneren har til opgave at understøtte klubbens børnetrænere; med andre ord være træner for børnetrænerne.


Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede fungerer som børneudviklingstræner, og til dig, der er på vej til at blive børneudviklingstræner.

Formål
Uddannelsen har til formål at:

  • Styrke forståelsen af dine opgaver og din rolle som børneudviklingstræner og kulturbærer i klubben
  • Sætte fokus på dit personlige engagement, din motivation og kommunikationsstil
  • Bidrage til at styrke dine relationer og kommunikation med børnetrænerne i din klub, blandt andet ved at træne dig i at give og modtage feedback med forskellige persontyper og via redskaber til coaching
  • Give værktøjer til observation og analyse af børnefodboldtræning
  • Tilbyde kollegial sparring med andre børneudviklingstrænere
  • Give indsigt i DBU’s børnesyn og ATK Børnefodbold
Mine forventninger til uddannelsen blev helt indfriet. Vi har haft et godt netværk i gruppen med virkelig god dialog og sparring mellem kursisterne, og DBU har givet os nogle rigtig gode værktøjer Peter Winther, børneudviklingstræner i Skibsby-Højene IF og tidligere deltager på uddannelsen

Varighed
Uddannelsen varer sammenlagt 37 timer inkl. hjemmestudieopgaver og forberedelse, fordelt på tre eller fire fremmøder.

  Fremmøde (1)
Børnesynet, børneudviklingstrænerens kerneydelse, personkendskab
(7 timer)
  Fremmøde (2)
Børneudviklingstrænerens arbejde på banen
(5 timer)
  Fremmøde (3)
Børneudviklingstræneren som håndværker
(4 timer)

  Fremmøde (4)
Børneudviklingstræneren som kulturbærer
(4 timer)
Hjemmestudieopgave (1)
Forberedelse
(2 timer)
  Hjemmestudieopgave (2)
Feedback
(5 timer)
  Hjemmestudieopgave (3)
Analyse & coaching
(5 timer)
  Hjemmestudieopgave (4)
Feedback & interview
(5 timer)
 

 

Afviklingsform
Uddannelsen består af praksisnært indhold og dagligdags-cases samt kollegial sparring og erfaringsudveksling med andre børneudviklingstrænere.

Der er ingen eksamen. Til gengæld er der en forberedelsesopgave før uddannelsesstart og en hjemmestudieopgave imellem hvert fremmøde som relaterer sig konkret til det daglige arbejde i klubben og til at styrke relationen med dine børnetrænere.

Hjemmestudieopgaverne har til formål at kitte din egen udviklingsproces, erfaringer, refleksioner og daglige praksis sammen med den viden og de værktøjer som uddannelsen bidrager med.

Uddannelsen afvikles i hele Danmark. Du modtager undervisning på hold af 9, 12 eller 15 børneudviklingstrænere og med en underviser/facilitator.

Pris

For en børneudviklingstræner i en DBU Børneklub eller i en klub, der er på vej til at blive DBU Børneklub. Gratis
For en børneudviklingstræner i en klub, som ikke er DBU Børneklub. Kr. 5000,- *
* Prisen dækker ophold, forplejning, undervisning og materialer.

Ved afbud senere end en uge før uddannelsesstart eller ved udeblivelse opkræves et beløb til dækning af materialer, bestilt forplejning, ophold samt administration.


Optagelseskrav- og forudsætninger
Det er en stor fordel for dit faglige udbytte på børneudviklingstræneruddannelsen, hvis du forinden har gennemført UEFA C1 og UEFA C2, idet uddannelsen er funderet i de emner og værktøjer, du der stifter bekendtskab med.

Det er en betingelse for at kunne deltage på uddannelsen, at du har børnetrænere at træne under hele uddannelsesforløbet, hvilket er en forudsætning for at kunne løse hjemmestudieopgaverne.

Frem til den 1.07.2023 er der ingen optagelseskrav for at kunne påbegynde uddannelsen.

Til gengæld skal børneudviklingstræneren være tilmeldt eller have gennemført både UEFA C1 og UEFA C2 for at kunne deltage på de sidste to moduler og dermed fuldføre uddannelsen.

Bemærk: Ændrede optagelseskrav fra sommeren 2023

Fra 1. juli 2023 C1 og C2 er krav for at kunne påbegynde uddannelsen.
Fra 1. juli 2024   UEFA C-licens er et krav for at kunne påbegynde uddannelsen.

 


Kompetence og bevis
Du bliver i stand til bedre at kunne rådgive og træne børnetrænere.

Gennemførelse af uddannelsen giver dig mulighed for at benytte titlen DBU Børneudviklingstræner. Du registreret som DBU Børneudviklingstræner i DBU-uddannelsessystemet.

Vær dog opmærksom på at du inden den 01.07.24 skal have færdiggjort din UEFA C-licens for at fastholde gyldigheden af din DBU Børneudviklingstræneruddannelse.  

Mødepligt: Uddannelsen giver 21 refreshmentpoint til indehavere af UEFA C- eller UEFA B-licens ved 100 % fremmøde og ved at have deltaget og bidraget aktivt under hele uddannelsesforløbet, herunder løst hjemmestudieopgaverne, som er en integreret del af uddannelsens faglige indhold.

Tid og sted

Sjælland 15. april + 27 april + 16 maj + 12 juni 2023
Jylland 11.-12. august (internat) + onsdag 13. september + tirsdag 24. oktober 2023
Sjælland lørdag 19. august + torsdag 7. september + tirsdag 3. oktober + mandag 30. oktober 2023Deltag
Kontakt din lokalunion, hvis du vil deltage på en kommende afvikling.

Støttet af Herrelandsholdet

Børneudviklingstræneruddannelsen er blandt andet muliggjort ved, at Herrelandsholdet som en del af landsholdsaftalen har valgt at donere en sum til børn i breddefodbolden. Pengene er med til at gøre det muligt at understøtte de nye børneudviklingstrænere, som skal hjælpe de mange børnetrænere i klubberne.