Klubledelse

Gør det lettere at være klubleder – med din klub i centrum

Som frivillig leder i en fodboldklub er der mange ledelsesmæssige opgaver at holde styr på. DBU vil gerne hjælpe dig og dine klubkolleger med at udvikle klubben og ruste jer til fremtiden.

I det følgende afsnit finder du en række kurser, som giver læring og inspiration til klubarbejdet.

Kurserne kan kombineres efter klubbens ønsker og behov til et 25 timers klubudviklingsforløb med jeres lokale DBU klubrådgiver – se mere her.

Klubrådgiveren står for planlægning og afvikling og tager altid udgangspunkt i dig og din klub. Samtidig lægges der vægt på DBU’s Frivillighedshjul, som viser otte faser for arbejdet med frivillige.

Vil du vide mere?

Kontakt din lokale klubrådgiver, hvis du vil bestille eller have mere information om DBU's forløb inden for klubledelse.