B3-træner

OBS! Fra 1. januar 2022 skifter B3-kurset navn til UEFA B2.

Adgangskrav vil efter 1. januar være gennemførelse af det nuværende B2 eller det nye UEFA B1

Forløb og indhold ændres i første omgang ikke.

 

B3-træner er sidste forløb på B-niveauet
B-licensen består af 3 kursusforløb: B1, B2 og B3. Dvs. man skal have gennemgået alle tre kursusforløb for at kunne gå til B-eksamen og derved erhverve en B-licens.
Se oversigt over træneruddannelserne pr. 01.01.2018

Målgruppe
Kurset henvender sig til lettere erfarne ungdoms- eller seniortrænere, der ønsker at opnå yderligere kompetencer til brug i trænergerningen. DBU B3-træner er sidste trin i DBU´s UEFA godkendte B-træneruddannelse.
Hvis man har en B-licens fra før 2018 kan man tage et B3 forløb som refreshment (giver 21 point).

Formål
Kurset tager udgangspunkt i kursistens hverdag og sigter på at udvide kursistens kompetencer i fodboldtrænerrollen både på og uden for banen.

Indhold
Indholdet på kurset er centreret omkring følgende emner:

Gruppe- og holdtræning med udgangspunkt i egen spillestil
Praktisk trænergerning
Sæsonplanlægning
Standardsituationer
Talent identifikation
Kampanalyse

Som en del af B3 gennemfører kursisten et supervisionsforløb.

Forløb og tidsforbrug
Kurset har en samlet varighed på 24 undervisningstimer Hertil kommer tid til hjemmeopgaver og supervisionsforløb.
Kurset udbydes med to mødegange á henholdsvis 2 dage og 1 dag med 8-12 ugers mellemrum. I den mellemliggende periode er der gruppevis supervisioner i deltagerens klubber.

Afvikling
B3 afvikles i hele Danmark. Der er ingen overnatning på kursusstedet i de pågældende weekender. Kursisten følger undervisning i en ”klasse” på maksimalt 12 kursister og en instruktør.
B3 program


Kvalifikationskrav
Det kræves at kursisten har gennemført B2 - (se kommende krav øverst på denne side).

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Efter 100% gennemførelse noterer instruktøren en kort generel vurdering af kursistens evner som træner.

Kursusbevis kan efter gennemførelse printes via mit.dbu.dk 

Pris for B3-træner
7.100 kr.

Prisen dækker forplejning, undervisning og materialer. Kørsel er for egen regning også ved supervisionsforløb.

Kompetence
Kursisten bliver i stand til at træne ungdoms- og seniorhold på bredde niveau.

Eksamination (Licens og bevis)
Eksamen er valgfri. 

For at erhverve UEFA B-licens, skal kursisten efter B3-forløbet gennemføre og bestå en separat tre-timers B-eksamen. Læs mere om eksamen her

Ved bestået eksamen vil B-licenskortet være tilgængeligt via DBU app´en.

Tilmelding
Se yderligere information om datoer og undervisningssteder her.

Spørgsmål?

Kontakt uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk