C1-træner

DBU C1-træner er første trin i den UEFA godkendte C-træneruddannelse målrettet børne- og ungdomstrænere. 

Kurset tager udgangspunkt i træneren som hjælper for spilleren, så hun/han lærer at løse spillet på egen hånd. I DBU tror vi på, at du bliver en bedre træner af at øve dig i at være træner. Derfor vil du tidligt i forløbet blive involveret på banen under praktikken, som udgør en stor del af det samlede kursus. Det, mener vi, er relevant og brugbart nu og her for alle trænere på begynderniveau.
Kurset har stort fokus på de pædagogiske redskaber og værktøjer, du som træner kan bruge for at lave en god træning.

Optagelseskriterier
Du skal være fyldt 13 år inden uddannelsesstart.

Formål
På C1 får du blandt andet viden om:

 • Fodbold som et kaosspil, der skal løses (af spilleren)
 • Det gode fodboldmiljø – træning og kamp
 • Principper og aftaler
 • Individet som person og som fodboldspiller
 • Når træneren hedder far eller mor
 • Forudsætninger for udvikling og læring
 • Trænerens egen adfærd
 • Observation
 • Læringsværktøjerne “stop/frys” og “vis–forklar–vis”


Varighed

10 timers kursus fordelt på én times forberedelse som onlineundervisning, 8 timers fremmøde (to gange af fire timer) og én times refleksionsmodul online.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Registrering af kursister
Da C1 består af et online forberedelsesmodul, er det nødvendigt, at alle kursister bliver registreret før første fremmøde på modulerne, så de kan modtage link og forberede sig. Dette gøres via Kluboffice eller Mit DBU. 

Kompetence og bevis
Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”DBU C1-træner”. Kursisten modtager et DBU C1-trænerbevis efter endt forløb, såfremt kurset er gennemført uden fravær. DBU C1-træner er et nødvendigt grundlag for optagelse på DBU C2-træner. 

Tilmelding til åbent kursus
DBU C1-træner kan afvikles i egen klub (se nedenfor) eller du kan deltage på et åbent kursus.
Din lokalunion planlægger i løbet af året åbne kurser. Du kan søge på åbne kurser og klubkurser eller kontakte din lokalunion for yderligere information.
 
Åbent kursus koster: Kr. 950,- pr. kursist (inkl. kursusmateriale og forplejning).

Kursus i egen klub?
DBU C1-træner kan afholdes i jeres egen klub - et klubkursus bestilles her. 

Hvis klubben holder et C1-kursus, yder DBU et tilskud på kr. 2.500. Det betyder, at et klubkursus kan bestilles til kr. 4.350,- (inkl. materialer).

Såfremt man som klub inviterer trænere med fra andre klubber, kan man pr. kursist max. opkræve kr. 375,- (inkl. forplejning).


For at afholde kurset, skal klubben sørge for følgende: 

 • Velegnet undervisningslokale som kan aflåses 
 • Projektor i undervisningslokalet
 • Bane – velegnet til årstiden (tag højde for årstid – lys på banen)
 • Spillere (medier) til to x to praktiker på banen  
 • Bolde, toppe og veste   
 • At alle kursister er registreret inden, så de kan modtage forberedelsesmaterialet

Kurset varer 8 timer foruden en times forberedelse (online) og en times refleksion (online). 
De 8 timers fremmøde kan afvikles i klubben over én dag eller over to mødegange (anbefales af DBU). 


Plakat til download
Skal I holde C1 i jeres klub, kan I downloade, udfylde og printe en plakat til klubben her: 

C1 Plakat