C2-træner

DBU C2-træner er andet trin i C-træneruddannelsen. For at deltage på C2, skal du have gennemført C1.

Efter endt kursus kan du tage en test og få papir på, at du er uddannet DBU Børnetræner eller DBU Ungdomstræner.

C2 er opdelt i tre aldersrelaterede forløb; U5-U9, U10-U12 og U13-U19, som du vælger dig ind på. Hvert forløb beskæftiger sig dybdegående med muligheder og udfordringer ved at træne spillere i netop den aldersgruppe. Du må gerne tage flere C2-kurser, hvis du ønsker det, men det er ikke et krav.

På kurset vil der være rig lejlighed til at diskutere fodbold med ligesindede, som træner på nogenlunde samme alderstrin som dig selv. Samtidig indeholder kurset fortsat en stor del praktisk undervisning på fodboldbanen.

Optagelseskriterier
Du skal have gennemført C1. 
Minimumsalder er 13 år. 

Formål
På C2-kurset får du blandt andet viden om:

 • Involvering af træningsressourcer
 • ATK – Aldersrelateret Trænings Koncept
 • Børn og unges udvikling
 • Træningsøvelser – Øvelsesgeneratoren
 • Træningsformer – organisering
 • Trænerkompetencer – viden om træning af den specifikke aldersgruppe (U5-U9, U10-U12 eller U13-U19)
 • Det gode fodboldmiljø – træning og kamp


Varighed

14 timers kursus fordelt på én times forberedelse som onlineundervisning, 12 timers fremmøde (tre gange af fire timer) og én times refleksionsmodul online.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100 % fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Registrering af kursister
Da C2 består af et online forberedelsesmodul, er det nødvendigt, at alle kursister bliver registreret før første fremmøde på modulerne, så de kan modtage link og forberede sig. Dette gøres via Kluboffice eller Mit DBU.

Kompetence og bevis
Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”DBU C2-træner”. Kursisten modtager et DBU C2-trænerbevis efter endt forløb, såfremt kurset er gennemført uden fravær. 

Efter C2-kurset kan du gennemføre en test. Når testen er bestået, modtager du et certifikat på, at du er DBU Børnetræner eller DBU Ungdomstræner. 

For at erhverve sig UEFA C-licens, skal kursisten efter C1 og C2 gennemføre en test, DBU B1-træner samt en eksamen

Tilmelding
DBU C2-træner kan afvikles i egen klub (se nedenfor) eller du kan deltage på et åbent kursus.
Din lokalunion planlægger i løbet af året åbne kurser. Du kan søge både åbne kurser og klubkurser frem eller kontakte din lokalunion for yderligere information.

Åbent kursus: Kr. 1.350,- pr. kursist (inkl. kursusmateriale og forplejning). 

Kursus i egen klub?
DBU C2-træner kan afholdes i jeres egen klub. Du kan bestille et klubkursus her. 

Hvis klubben holder et C2-kursus, yder DBU et tilskud på kr. 3.500,-. Det betyder, at et klubkursus kan bestilles til kr. 5650,- (inkl. materialer),

Såfremt man som klub inviterer trænere med fra andre klubber, kan man pr. kursist max. opkræve kr. 650,- (inkl. forplejning).

For at afholde kurset, skal klubben sørge for følgende: 

 • Velegnet undervisningslokale som kan aflåses 
 • Projektor i undervisningslokalet
 • Bane – velegnet til årstiden (tag højde for årstid – lys på banen) 
 • Bolde, toppe og veste
 • Spillere (medier) til samtlige tre modulers praktikker 
 • At alle kursister er registreret inden, så de kan modtage forberedelsesmaterialet


Afvikling

14 timers kursus fordelt på én times forberedelse som onlineundervisning, 12 timers fremmøde og én times refleksionsmodul online.

Kurset afvikles på én af følgende måder:

 1. 3 mødegange af 4 timer
 2. 2 mødegange af 4 timer på dag 1 og 8 timer på dag 2
 3. Eller 2 mødegange af 8 timer på dag 1 og 4 timer på dag 2


DBU anbefaler, at kurset afvikles over tre gange - dvs. mulighed nummer 1. 


Plakat til download
Skal I holde C2 i jeres klub, kan I downloade, udfylde og printe en plakat til klubben her: 

U5-U9

C2 U5 U9 Plakat

U10-U12

C2 U10 U12 Plakat

U13-U19

C2 U13 U19 Plakat