EKSAMEN

Man kan tilmelde sig eksamen, når alle fire moduler på Fodboldpsykologi 1 er gennemført.

Der afleveres max 10 siders opgave/synopsis baseret på en case fra praksis

  • Intro: ½ side + problemformulering
  • Teori: 2 sider
  • Metode – beskrivelse af din klub og hvad du gjorde: 2 sider
  • Resultater – beskrivelse af praksis – øvelser, modeller eller interviews: 3 sider
  • Diskussion: 1 ½ side
  • Konklusion: ½ side
  • Litteraturliste

Hvis man tilmelder sig eksamen, får man ½ times intro til opgaven samt ½ times individuel vejledning. Opgaven sendes til underviser inden en nærmere bestemt deadline. Selve eksaminationen består af individuel feedback på opgaven - ligeledes af ½ times varighed.

Ud fra vurderingen af opgaven får man bestået/ikke bestået. Ved bestået tildeles man et eksamensbevis.

Alt foregår via Teams.

Pris: Kr. 1350,-

Bestået eksamen giver adgang til kurserne på Fodboldpsykologi 2.