Mental sundhed og trivsel

Spillerens mentale balance

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der ønsker at tilegne sig grundlæggende viden og færdigheder omkring spillerens mentale balance og indikationer på mistrivsel.

Formål
Det er formålet med kurset at uddanne trænere, der på sigt kan arbejde med mental sundhed og indikationer på mistrivsel på ungdoms- og seniorniveau.


Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Introduktion til fodboldpsykologi og psykologiens fire dimensioner
  • Kendskab til forskning, modeller og teorier om mental sundhed
  • I grupper analysere og diskutere kontinuum-model og hvordan trænere kan arbejde med at identificere mistrivsel
  • Foretage analyser og udarbejde konkrete forslag til at forbedre mental sundhed og trivsel i egen klub

GENERELT OM AFVIKLING


Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kursisterne skal medbringe en case – dvs en udvalgt psykologisk problemstilling fra eget hold.


Optagelses-/kvalifikationskrav

Der er ikke krav om forudgående kurser.

Refreshment
Kurset giver 3 point til refreshment på alle trænerlicenser.


Pris

Kursuspris: Kr. 1300,-

Deltagere

Der kan maksimalt være 20 kursister på hvert hold. 

Find dit kursus og tilmeld dig her

Spørgsmål? Kontakt kit@dbu.dk