Selvtillid, selvværd og identitet

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der ønsker at tilegne sig grundlæggende viden og færdigheder om selvtillid, selvværd og identitet på ungdoms- og seniorniveau.


Formål
Det er formålet med kurset at uddanne trænere, der på sigt kan arbejde med selvtillid, selvværd og identitet på ungdoms- og seniorniveau.


Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Introduktion til fodboldpsykologi og psykologiens fire dimensioner
  • Kendskab til forskelle med selvtillid, selvværd og identitet
  • I grupper anvende selvtillid, selvværd og identitet på ungdoms- og seniorniveau
  • Foretage psykologiske analyser af udvalgte cases

 

Slide2

GENERELT OM AFVIKLING


Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kursisterne skal medbringe en case – dvs en udvalgt psykologisk problemstilling fra eget hold.


Optagelses-/kvalifikationskrav
Optagelse på kurset kræver som minimum en B-licens

Der kan dispenseres fra uddannelseskravet, hvis det skønnes, at ansøger har tilstrækkelig praktisk erfaring inden for feltet.


Refreshment
Kurset giver 3 point til refreshment på B-, Youth B- , Elite Youth A-, A –,PRO, GK B- og GK A licenser.


Pris
Kursuspris: Kr. 1300,-

Deltagere

Der kan maksimalt være 20 kursister på hvert hold

Find dit kursus og tilmeld dig her

Spørgsmål? Kontakt kit@dbu.dk