Selvtillid, selvværd og identitet

Styrk dine spillere i de afgørende situationer – på og udenfor banen

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der ønsker at tilegne sig grundlæggende viden og færdigheder om selvtillid, selvværd og identitet.


Formål
Det er formålet med kurset at uddanne trænere til at styrke spillerne i de afgørende situationer – både på og udenfor banen på ungdoms- og seniorniveau.


Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Introduktion til fodboldpsykologi og psykologiens fire dimensioner
  • Kendskab til forskelle på selvtillid, selvværd og identitet
  • I grupper anvende selvtillid, selvværd og identitet på ungdoms- og seniorniveau
  • Foretage psykologiske analyser af udvalgte cases

 

Slide2

GENERELT OM AFVIKLING


Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kursisterne skal medbringe en case – dvs en udvalgt psykologisk problemstilling fra eget hold.


Optagelses-/kvalifikationskrav
Der er ikke krav om forudgående kurser.


Refreshment
Kurset giver 3 point til refreshment på alle trænerlicenser.


Pris
Kursuspris: Kr. 1300,-

Deltagere

Der kan maksimalt være 20 kursister på hvert hold

Find dit kursus og tilmeld dig her

Spørgsmål? Kontakt kit@dbu.dk