Træningsmiljø og teampsykologi

Skab det stærkeste hold!

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der ønsker at tilegne sig grundlæggende viden og færdigheder omkring træningsmiljø og teampsykologi.


Formål
Det er formålet med kurset at uddanne trænere, der på sigt kan arbejde med træningsmiljø og teampsykologi for at styrke holdet på ungdoms- og seniorniveau.


Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Introduktion til fodboldpsykologi og modeller indenfor træningsmiljø og teampsykologi.
  • Kendskab til succesfulde udviklingsmiljøer, roller, gruppedynamik, kohæsion og ledelse af teams
  • I grupper foretage analyser af udvalgte eget miljø og team

 

Tilmelding, varighed og forløb
Kurset fordeles over fire timer inkl. pauser. Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde før kursets start.

Tilmelding nederst på siden.


GENERELT OM AFVIKLING

 

Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kursisterne skal medbringe en case – dvs en udvalgt psykologisk problemstilling fra eget hold.


Optagelses-/kvalifikationskrav
Der er ikke krav om forudgående kurser.


Refreshment
Kurset giver 3 point til refreshment på alle trænerlicenser.

Pris
Kursuspris: Kr. 1300,-

Deltagere

Der kan maksimalt være 20 kursister på hvert hold

Find dit kursus og tilmeld dig her

Spøgsmål? Kontakt@dbu.dk