Eksamen Fodboldpsykologi 2

Max 12 siders opgave baseret på en case fra praksis

  • Intro: ½ side + problemformulering
  • Teori: 2 sider
  • Metode - beskrivelse af din klub og hvad du gjorde: 2 sider
  • Resultater – beskrivelse af praksis – øvelser, modeller eller interviews: 3 sider
  • Diskussion: 2-3 sider
  • Konklusion: 1 side

12 sider og derudover litteraturliste