UEFA PRO

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til trænere med A-licens, der ønsker at arbejde på højeste senior niveau.


Formål

Formålet er, at kursister erhverver sig viden, forudsætninger og kompetencer til at træne spillere på højeste niveau i Danmark eller internationalt.


Ansøgning om optagelse

Næste UEFA PRO uddannelse afvikles med start januar 2022 og slut aug. 2023. Ansøgningsfrist er overskredet


Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Fysiologi og test
  • Casebaseret fodboldledelse
  • Mediehåndtering
  • Observation, statistik og analyse af både tv- og livekampe
  • 3 x supervision i egen klub
  • Kend dig selv - Insights personlighedsprofil
  • Talentudvikling i Danmark og udlandet
  • Fremtidens træner - Toptrænerprofil
  • Individuelt projekt i selvvalgt emne (Ca. 30-40 sider)


Varighed og forløb

Uddannelsen er estimeret til 360 timer som afvikles over 1½ år fra januar til ultimo juni. Der er 10 samlinger a 2 dage. Typisk tirsdag/onsdag fra kl. 10.00 til 15.30 næste dag. Kursister skal forvente en studetur på 5-6 dage samt en individuel studietur på 3-4 dage. Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde, hvor det individuelle projekt er tidskrævende.


Afvikling

Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på DBU i Brøndby, men enkelte samlinger kan efter behov afvikles andetsteds. Undervisningsformen er en blanding af eksterne oplægsholdere, instruktør- og kursist oplæg, gruppediskussioner og plenumdebatter. Kursister forventes at deltage aktivt i forløbet.


Kvalifikationskrav

For at blive optaget på Pro-træner skal ansøger have gyldig A-licens og normalt fungere som cheftræner for et hold på følgende niveau:

Herre = 3F Superliga, 1. eller 2. division
Herre ungdom = U17 eller U19 Liga, 
Kvinde = Gjensidige Kvindeligaen
Kvinde ungdom = U18 DM piger


DBU´s landshold på både kvinde- og herresiden
Andet (dispensation)

Derudover skal der normalt gå minimum 3 år* mellem afslutning af UEFA A-træner og opstart på UEFA PRO. Ved udvælgelse af kursister indgår en vurdering af:

Karakter/udtalelse fra DBU A-træner
Erfaring som træner på eliteniveau
Fodboldrelevant uddannelse i øvrigt

*Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner og igen fra A-træner til Pro-træner. Årsagen er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.


Pris

Kursuspris 2022 er 99.500 kr. Kursusgebyret betales i to rater. (Før kursusstart og midt i forløb). Yderligere skal påregnes ekstra gebyr for eksamen på 7.100 kr. Kursister der fravælger eksamen kan ikke tildeles UEFA Pro-licens. I stedet fremsendes bevis uden eksamen.


Kompetence

UEFA Pro-licens kvalificerer til at træne elitehold nationalt og internationalt på højeste professionelle niveau.


Licens og bevis

Ved bestået eksamen modtager kursisten et elektronisk UEFA Pro-licenskort, kursusbevis samt tillæg til kursusbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuel skriftlige projekt
Statistik


Ansøgning senest d. 28. juni 2021 via nedenstående formular

Spørgsmål kan rettes til
Trænerudviklingschef Kenneth Heiner-Møller - tlf. 43262202 / mail: kehm@dbu.dk 
eller Uddannelseskoordinator Kit Vagner - tlf. 43262232 / mail: kit@dbu.dk

Ansøgningsskema til UEFA PRO DIPLOMA 2022-23

Indtast din fødselsdato

Indtast det navn der er registreret på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast den adresse der står på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast den email-adresse der står i din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast det telefonnummer der står på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast klubnavn.

Indtast årgang og niveau.

Cheftræner, assistent, talentansvarlig etc.

Hvem betaler for din PRO-træneruddannelse? HUSK at vedhæfte skriftlig bekræftelse fra klubbens formand (i pdf-format).

Indtast klubbens adresse, hvis din klub betaler.

På uddannelsen udleveres trænerjakke og t-shirts til brug på studieturene. Vælg din størrelse. Tøjet kan ikke byttes.

Her skal du uploade dit træner CV, så vi kan se hvad og hvor du har trænet indtil nu. Husk at uploade dokumentation for aftale om Pro-træneruddannelsen mellem dig og din klub.

Ved afkrydsning i denne boks bekræfter jeg, at jeg har læst og er indforstået med følgende betingelser: Den valgte faktureringsadresse hæfter med sin underskrift for det fulde uddannelses- og eksamensgebyr. Dette gælder ligeledes i de tilfælde, hvor træneren forlader klubben i uddannelsesforløbet, med mindre klub og træner skriftligt har aftalt andet.