Hører skældud til i fodboldtræningen?

EDANS FORÆLDREROLLE

Debatten om brugen af skældud i skolen har kørt i overskrifter og medier i den seneste tid - men hvad med fodboldbanen og i træningssituationer, der jo ofte minder om et klasseværelse ifht. at skulle lytte og lære?

Debatten om at forbyde skældud - eller i hvertfald mindske brugen af det i en undervisningssituation - har i den seneste tid fået både lærere, forældre og medier til at diskutere emnet og brugen af skæld ud.

Forskningen viser, at skældud sjældent har en positiv effekt på indlæringen - tværtimod. Det er således ikke kun de børn, der bliver skældt ud men i lige så høj grad de børn, der oplever andre få skældud, som bliver negativt påvirket. Det medvirker til at skabe et utrygt miljø, hvor børnene får sværere betingelser for at udvikle sig.

Fodbold er i den sammenhæng også et læringsrum, hvor det er afgørende, at spillerne befinder sig i et trygt fællesskab for på den vis at kunne lære og udvikle sig bedst muligt. 

Derfor er den nye forskning som ph.d og skoleforsker, Louise Klinge, bygger sine pointer på særdeles relevant, når vi taler fodboldtræning, hvor en træner og børn ligeledes indgår i en sammenlignelig læringssituation. Som Louise Klinge siger, da hun bliver spurgt om hendes forskning ikke også vil være relevant for en fodboldtræner, der skal træne børn og unge?

'Du er så meget på rette vej. Det menneske med mest magt påvirker stemningen omkring sig stærkest. Skældud smitter og leder til negative følelser hos dem omkring. Og negative følelser leder til opmærksomhed præget af tunnelsyn, hvor man har vanskeligere ved at samarbejde, se løsninger og tænke klart. Modsat keglesyn, når man er i godt humør,' siger Klinge.

I fodboldarenaen kan børn og unge opleve mange former for skældud. Det kan være træneren skælder ud på modstandere, medspillere, forældre og dommere. Men hvilken effekt har denne skældud på spillernes udvikling? og hvad kan man som træner gøre i stedet?

Bliv klogere på Louise Klinges forskning i nedenstående artikel på videnskab.dk, hvor du kan læse om, hvordan skældud påvirker børns indlæring, og hvilke redskaber man kan bruge for ikke at komme dertil.

Se artikel på videnskab.dk her