Dagligdag

Den daglige drift fodboldklubben er vigtig at have styr på. Uden et overblik og en løbende ledelse af de frivillige ender det i kaos, og de frivillige i klubben, ved ikke hvem, der har hvilke roller, og hvem som gør hvad i klubben. Det kan skabe usikkerhed og i sidste ende betyder at man stopper som frivillig. Der findes heldigvis flere forskellige redskaber, som I kan benytte i hverdagen for at sikre de frivilliges fortsatte engagement i klubben.