Løbende involvering og ejerskab

For at skabe stadigt stigende motivation og ejerskab hos de frivillige, er det vigtigt at involvere disse i klubbens udvikling. Derfor skal I som klub være gode til at skabe rum for, at de frivillige kan komme med input.

Plan for løbende involvering og ejerskab:

  1. Overvej hvorigennem og hvordan de frivillige kan komme med input til forbedringer i klubben eller nye tiltag
  2. Formidl ud til de frivillige hvor eller hos hvem de kan henvende sig til med input
  3. Sørg for at følge op på disse inputs så de frivillige føler sig set og hørt
  4. Inddrag de frivillige i ændringerne – få deres hjælp til at få dem ført ud i livet