De 4 motivationsteknikker

De fire teknikker nedenfor er et redskab til, hvordan I i praksis kan motivere og fastholde jeres frivillige. Der skal selvfølgelig tages højde for, hvem den enkelte frivillige er som person og her kan en samtale med den frivillige hjælpe denne viden på vej.

Ejerskab:
Der er ingen tvivl om, at det øger motivationen at have indflydelse på udviklingen af projekter. Når den frivillige oplever at have ejerskab for et projekt, betyder det, at motivationen hos den frivillige øges, og personen derfor investerer mere af sig selv i fodboldklubben.

Tillid og ansvar:
Motivationen øges som sagt, når den frivillige har indflydelse på hvordan de vil organisere og afvikle de enkelte opgaver. Når du giver de frivillige mulighederne for at løse opgaverne på deres egne måder, giver du dem både tillid og ansvar – og viser at du stoler på, de gør det godt. Ansvar og ejerskab ligner meget hinanden – men ved at give den frivillige ansvar, handler det mere om, at du er villig til at acceptere, at den frivillige gør det helt på sin egen måde, samt at der kan forekomme fejl og mangler.
Men ved at afgive ansvar er der meget at hente, da den frivillige motiveres af ansvar.

Resultatorientering:
For mange frivillige er det motiverende, at der er tydelige mål og milepæle i projekterne. Alle skal gerne vide, hvad de arbejder henimod og ligeledes skal alle vide, hvornår de er i mål. Resultater kan også handle om at tale med de frivillige om, hvilke forandringer de frivillige selv oplever, at de skaber gennem deres frivillige indsatser.

Anerkendelse:
Anerkendelse er vigtigt for motivationen. Det er vigtigt, at de frivillige er klar over vigtigheden og kvaliteten af deres arbejde. Anerkendelse kan være mange ting, såsom en tak, et kursus eller en fest. Anerkendelse kommer også af at vise, at du har tid til dem. Du har tid til at tale med dem om alt muligt andet end blot arbejde, og du har ligeledes tid til at svare dem på mails og sige tillykke på fødselsdage.

Pas på med ikke at overforbruge anerkendelsen. For mange ‘tak’ kan medføre, at det mister sin værdi og ikke længere betyder noget for den frivillige. Husk at både anerkendende 1-1-samtaler med de frivillige er vigtige, men at anerkendelse også kan foregå gennem f.eks. de sociale medier, hvor klubben kan takke frivillige, der har deltaget på f.eks. en arbejdsdag i klubben.

 

Værktøj - Motivationsteknikker