Motivation

Frivillige motiveres på forskellige måder. Hvad der motiverer og fastholder den ene i ‘jobbet’, er ikke nødvendigvis de samme ting, som fastholder den anden. Derfor er det en god idé at have styr på, hvordan man bedst motiverer sine frivillige i klubben og således fastholder dem længst muligt i klubben.

På denne side finder I værktøjer, som kan anvendes, når man ønsker at arbejde med at bevare og/eller højne motivationen hos de frivillige i klubben. Det gælder bl.a. inspiration til en motivationssamtale med jeres frivillige og viden om de forskellige frivillighedstyper.