Frivilligtyper

Fodboldklubber er drevet af frivillige kræfter. Frivillighed og fællesskab er byggestenene i det danske foreningsliv. Desværre kan det ske, at de frivilliges behov for ledelse overses eller misforstås, og samarbejdet går fra at være en ressource til en belastning for både den frivillige og klubben. Den frivilliges behov for ledelse er et andet end hos den lønnede medarbejder. De motiveres og sanktioneres ikke gennem løn, men udfører opgaver udelukkende på baggrund af deres motivation for at engagere sig.   

 

Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvad der motiverer jeres frivillige, for at kunne fastholde dem i klubben. Vær opmærksom på at frivilliges motivation kan skifte over tid alt efter, hvilken livssituation, man er i. 

 

Billede1

De 7 typer frivillige:  

 1. Den sociale 
 2. Lederen 
 3. Den altruistiske 
 4. Den ambitiøse 
 5. Den materialistiske 
 6. Den identitetssøgende 
 7. Den interessebetonede 

Når man taler om frivillige findes der 7 typer, som er defineret ud fra årsagerne til at blive frivillige. De fleste frivillige er oftest en blanding af de forskellige typer. Der er ingen typer, der er bedre end andre – det er blot forskellige motiver, der er vigtige at kende til. 


Den sociale frivillige   
Den sociale frivillige motiveres af samværet og det sociale sammenhold med andre. Personen er ikke nødvendigvis blevet frivillig i klubben på grund af interesse for fodbolden, men mere på baggrund af muligheden for sociale arrangementer og nyt socialt tilhørsforhold.   

Sådan motiverer du bedst disse typer frivillige:   

 • Skab rum til sociale aktiviteter både i arbejdstiden og udenfor.  
 • Stort fokus på fællesskabet og de frivilliges interne forhold.  
 • Vær ligeledes opmærksom på, at det ikke bliver en hyggeklub – men at de husker, det er et arbejde.  

Frivilligroller kan være: Aktivitetsansvarlig, frivilligansvarlig, holdleder   


Ledertypen   
Den ledende frivillige motiveres af at have ansvar og være leder-figur overfor andre frivillige. De ledende frivillige vil meget gerne være med i beslutningsprocessen, koordineringen af andre samt have et overblik og en medbestemmelse i beslutningstagninger.   

Sådan motiverer du bedst disse typer frivillige:   

 • Tildel ansvar og anerkend resultaterne.  
 • Giv den frivillige råderum til selv at tage beslutninger og gå med egne initiativer og ideer.  
 • Vær opmærksom på ikke at give for meget ansvar til en frivillig som ikke har de rette kompetencer. Ikke alle kan lede andre.  

Frivilligroller kan være: Træner, bestyrelsesmedlemmer 

  
Den altruistiske  
Den altruistiske frivillige motiveres af at hjælpe andre samt gøre noget godt for foreningen.   

Sådan motiverer du bedst disse typer frivillige:   

 •  Vær tydelig med formålet for de enkelte opgaver  
 • Sæt delmål og husk at fejre resultaterne.  
 • Involver den frivillige i udviklingen af nye tiltag.  
 • Vær opmærksom på ikke at lave for svære mål for den frivillige – da de nemt mister overblikket og lysten.  

Frivilligroller kan være: Kioskansvarlig, kassérer,  


Den ambitiøse frivillige   

Den ambitiøse frivillige er frivillig for at udvikle sine kompetencer typisk at det med et konkret formål i mente, som at få mere på deres CV, et diplom eller et kursusbevis. De er også ofte frivillige for at tilegne sig nye færdigheder indenfor bestemte områder.   

Sådan motiverer du bedst disse typer frivillige:   

 • Tydeliggør mulighederne for kompetenceudvikling - træneruddannelser, kurser m.m.  
 • Vær tydelig med hvordan og hvornår de kan opnå en anbefaling.  
 • Vær opmærksom på at den frivillige ikke mangler viden om organisationen eller at den frivillige mister interessen.  

Frivilligroller kan være: træner, SoMe ansvarlig, assistenttræner, bestyrelsesmedlemmer 


Den materialistiske frivillige   

Den materialistiske frivillige er ofte frivillige fordi de får noget konkret ud af arbejdet. Det kan være godtgørelsesbeløb, gaver, nedsat kontingent, gratis medlemskab eller lignende.   

Sådan motiverer du bedst denne type frivillige:   

 • Vær tydelig med hvad de får ud af jobbet som frivillig.  
 • Lav veldefinerede opgaver og roller – tydelig ledelse.  
 • Definer opgavens formål og hvordan disse forventes løst.  
 • Vær opmærksom på, at relationen til organisationen ofte er flyvsk og at den frivillige typisk ikke bliver så længe ét sted, så opgaverne skal ofte være kortere og passe til denne type frivillige.  

Frivilligroller kan være:  unge der er frivillig som et studiejob 


Den identitetssøgende frivillige   

Den identitetssøgende frivillige bruger bevidst valget af organisation til at profilere sig selv eller lave et statement om deres identitet eller en identitet, de gerne vil identificeres med. Det er vigtigt for dem, at de kan demonstrere deres tilknytning til organisationen via materielle genstande - såsom tøj, logoer   

Sådan motiverer du bedst denne type frivillig:   

 • Tilbud aktiviteter og en organisation som den frivillig er interesseret i at blive associeret med.  
 • Tilbud den frivillige at bruge organisationen til at brande sig udadtil – eksempelvis med logoer, trøjer m.m. 
 • Vær opmærksom på, at brandet ikke bliver mere vigtigt for den frivillige end selve organisationen og arbejdet.  

Frivilligroller kan være: bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer 


Den interessebetonede frivillige  

Den interesse betonede frivillige er en frivillig, hvor interessen for organisationen er stor. Eksempelvis som forældre til et barn i fodboldklubben.   

Sådan motiver du bedst denne type frivillig:   

 • Fasthold deres interesse i klubben via små projekter.  
 • Lad dem have medansvar til aktiviteter.  
 • Sørg for at have fokus på, hvad der interesserer den frivillige og giv arbejdsopgaver herefter.  
 • Vær opmærksom på, at de frivillige ikke kun tager de ‘fede’ opgaver og lader andre om de mere kedelige arbejdsopgaver. 

Frivilligroller kan være: forældrerepræsentant, holdleder, bestyrelsesmedlemmer, trænere.   


Sådan bruger du viden om din frivilliges typer:  
Årsagen til at det er godt at vide hvilken type frivillige, man har i klubben, er som tidligere nævnt, at det bliver nemmere at fastholde sine frivillige.