Måder at anerkende

Anerkendelse er vigtigt for motivationen. Det er vigtigt, at de frivillige er klar over vigtigheden og kvaliteten af deres arbejde. Anerkendelse kan være mange ting, såsom en tak, et kursus eller en fest.

Det gode ved at prioritere sociale arrangementer er, at det kan styrke relationerne mellem jer i klubben, Det kan gøre det nemmere at håndtere eventuelle konflikter når I kender hinanden, og det kan give anledning til øget motivation og en stærkere klubfølelse – både for medlemmer og frivillige.

Plan over arrangementer:

  1. Overvej hvilke typer sociale arrangementer I har i klubben i dag
    • Er disse nok til at jeres frivillige føler sig anerkendt?
  2. Hvilke typer sociale arrangementer ønsker I at afvikle i fremtiden?
  3. Hvad skal indholdet af arrangementerne være? (sommerfest, julefest, fastelavnsfest mv.)
  4. Hvor og hvornår vil I afholde arrangementerne?
  • Hvem skal stå for disse? (eventuelt en event-ansvarlig)