Vi er alle glade for, at det er muligt at spille fodbold igen, men vi skal stadig forholde os til den verserende pandemi, og hvad skal I egentlig som klub gøre, hvis et medlem eller nogen i klubben testes positiv for Covid-19?

I et forsøg på at stoppe smittespredningen i samfundet bedst muligt er det afgørende, hvordan klubber og medlemmer håndterer situationen, hvor et medlem bliver testet positiv for Covid-19. Derfor får I her vores anbefalinger.

 

Opdateret 12. august 2021:

 

Har du deltaget i en kamp eller en træning, hvor det har vist sig, at der har været en smittet involveret, kan du blive defineret som 'nær kontakt' til en smittet. Dette gælder, hvis den smittede har fået taget en positiv test inden for 48 timer efter kampen/træningen (her regnes fra testtidspunktet). Vores opfordring er, at man altid retter henvendelse til smitteopsporingen (Styrelsen for patientsikkerhed), når man er i denne situation. De kan vejlede præcist om, hvem der defineres som nær kontakt i det konkrete tilfælde.

Telefonnummeret til smitteopsporingen er: 70 20 02 33

 

Hvad skal klubben gøre?

Skab overblik over situationen:

 • I skal vide, hvornår symptomerne hos medlemmet er opstået.
 • I skal finde ud af, om det givne medlem er den eneste fra klubben med symptomer, eller om flere medlemmer har oplevet/oplever det samme.
 • I skal finde ud af, om smitten kan være sket i forbindelse med en aktivitet i klubben.

Kommuniker åbent og hurtigt:

 • Vælg gerne en person, der er ansvarlig i sagen (fx formanden eller en fra bestyrelsen). Det skal være en, som alle i klubben kan kontakte, hvis de har spørgsmål.
 • Vælg også gerne en - og helst kun én - talsperson (det kan godt være den samme som den ansvarlige), der har til opgave at informere resten af klubben og eventuelt også at udtale sig til pressen.
 • Skriv ud til alle medlemmer, at der er et smittet medlem i klubben. Hvis medlemmet for eksempel har deltaget i aktiviteter i klubben, kort før symptomerne er opstået, bør det også stå i beskeden.
 • Nævn ikke medlemmet der er smittet ved navn (dette af hensyn til overholdelse af GDPR (Persondataforordningen)).
 • Opfordr alle medlemmer til at holde øje med eventuelle symptomer.
 • Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om aktiviteter for holdet med potentielt flere smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.
 • Hvis det smittede medlem har deltaget i et stævne eller en kamp, skal I sørge for at modstanderholdet og dommeren/dommerne bliver informerede om, at én eller flere i kampen er smittede.
 • Hold løbende kontakt med det smittede medlem og sørg for, at vedkommende får den støtte fra klubben han eller hun har brug for igennem forløbet

 

Hvad skal det (potentielt) smittede medlem af klubben gøre?

Før test:

 • Ved symptomer på COVID-19 skal medlemmet straks isolere sig selv fra andre og blive testet, og må selvfølgelig ikke møde til træning eller kamp.
 • Har man ikke symptomer, men mistænker smitte, skal man også testes.

 

Efter negativ test:

 • Hvis medlemmets test er negativ, og vedkommende ikke længere har symptomer på COVID-19, behøver vedkommende ikke længere isolere sig.

 

Efter positiv test:

 • Personer som er testet positiv for COVID-19, må ikke møde til kamp eller træning, men klubben skal informeres, hvis man har deltaget i aktiviteter (fx træning eller kamp).
 • En medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, vil kontakte medlemmet telefonisk og gennemgå retningslinjerne. Medlemmet bør dog ikke afvente opkaldet, før vedkommende følger retningslinjerne for selvisolation.
  Coronaopsporingen vil fortælle, at der skal igangsættes en smitteopsporing, som kan indbefatte kontakt til fodboldklubben, hvis medlemmet har været fysisk til stede i klubben fra 48 timer forinden eller har været i fysisk kontakt med andre medlemmer fra klubben.
 • Personer, som kan defineres som ’nær kontakt’ til en smittet person, skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”. De kan findes her.

Coronaopsporing vil desuden blandt andet pålægge medlemmet, der er testet positivt for COVID-19 følgende:

Hvis medlemmet fortsat har symptomer efter sin positive test:

 • Medlemmet skal fortsætte sin selvisolation, indtil 48 timer efter at vedkommende er fri for symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Man kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis dette er det eneste tilbageværende symptom.

Hvis medlemmet ikke har symptomer efter sin positive test:

 • Medlemmet skal isolere sig selv, indtil syv dage efter, at vedkommende fik taget testen. Hvis medlemmet får symptomer i løbet af de syv dage, skal medlemmet blive hjemme, indtil 48 timer efter at vedkommende er fri for symptomer.

 

Hvordan skal andre medlemmer forholde sig, når én i klubben er smittet?

Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej (se definition nedenfor og følg smitteopsporingens vejledninger). Det er ikke som udgangspunkt muligt at give en generel retningslinje om, hvor mange på holdet, der skal opføre sig som nære kontakter, da det fx blandt andet afhænger af den afstand, man har holdt til hinanden. Det har også betydning, om man er færdigvaccineret eller ej. Er du vaccineret mod COVID-19 og nær kontakt til en smittet, skal du stadig testes, men du skal ikke isolere dig. Du skal være opmærksom på, om du får symptomer. Får du symptomer, betragtes du som smittet med corona, og du skal derfor isolere dig. Hvis du kun har fået første stik af vaccinen, betragtes du som nær kontakt på lige fod med andre nære kontakter, som ikke er vaccineret.

Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt ved at blive ringet op af Coronaopsporingen, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter. Du kan også blive kontaktet direkte af en person, du kender, som er blevet testet positiv, og som du har været i nærkontakt med.
Er du i tvivl, om du skal betragte dig selv som ’nær kontakt’, kan du kontakte den myndighedsfælles corona-hotline på telefon: 70 20 02 33.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er man ’nær kontakt’ hvis man har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder:

 1. Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
 2. Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

  Hvis man ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er man ikke en nær kontakt, og man skal ikke gøre mere. Hvis man har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er man en nær kontakt, hvis man samtidigt opfylder mindst et af følgende kriterier:
  • Man bor sammen med en smittet person
  • Man har haft direkte fysisk kontakt – for eksempel krammet en smittet person, eller en person med COVID-19 har hostet eller nyst på dig
  • Man har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis hvis man har været i en samtale med personen

Hvis man ikke direkte kan defineres som nær kontakt, kan man være det, som Sundhedsstyrelsen kalder ’anden kontakt’. I sådanne tilfælde skal man testes hurtigst muligt, en såkaldt screeningstest. Det vil typisk være i de situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor der grundet andre risikofaktorer kan være øget risiko for smittespredning. Det er fx i situationer, hvor man er usikker på, om der er blevet holdt nok afstand, og den ene er blevet testet positiv. Som anden kontakt skal man testes hurtigst muligt, og behøver ikke gå i selvisolation.

 

Nyttige links og telefonnumre

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona

Den myndighedsfælles Corona-hotline: +45 7020 0233

 • Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles Corona-hotline. Den kan også hjælpe med opsporing og rådgivning af nære kontakter på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed.