Restriktionerne betyder:

  • Der må ikke spilles fodbold indendørs, da alle indendørs fritidsfaciliteter skal lukkes.
  • Der må fortsat spilles fodbold udendørs, men kun i grupper á max 10 personer inkl. træner. Dette forsamlingsforbud gælder for alle aldersgrupper (personer på 21 år og derunder er altså ikke længere fritaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer).
  • Et fodboldanlæg må gerne deles op i sektioner, så flere grupper á 10 personer kan træne samtidigt. Opdelingen i zoner skal være tydelig, og de forskellige træningsgrupper må ikke have noget som helst med hinanden at gøre.
  • Cafeterier med salg af mad og/eller drikke hører under restriktionerne for restaurationsbranchen. Det betyder, at de skal holdes lukket for servering til indtagelse på stedet frem til og med den 3. januar 2021, ligesom restauranter og caféer. Der er dog mulighed for at sælge take-away.
  • Klubhuse og omklædningsrum skal holdes lukkede for offentligheden, og der må således ikke tages ophold i omklædningsrum og klubhuse.
  • Toiletter og opbevaringsskure mv. må holdes åbne for brug, men ikke for anden ophold.

Ovenstående restriktioner blev allerede i sidste uge indført i 69 kommuner, men fra onsdag den 16. december 2020 kl. 16.00 kommer de altså til at gælde for hele landet. Restriktionerne vil foreløbigt vare frem til og med den 3. januar 2021.

 

 

Du kan også finde uddybninger til protokollen i FAQ’en på samme side.

 

For jer, der planlægger generalforsamlinger i starten af det nye år, er der vigtige retningslinjer at tage højde for. Disse finder I også i FAQ’en via linket på knappen ovenfor.