For tredje gang åbner DIF og DGI’s corona-hjælpepulje for ansøgninger, og der er blevet tilført yderligere 76 millioner kroner. Puljen giver mulighed for, at klubber, der har tabt penge på grund af coronaens indtog i Danmark, kan søge midler. Det gælder også de klubber, som tidligere har søgt puljen og fået en del af det beløb, de ansøgte om.

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Puljen kan søges for tab, som stammer helt tilbage fra de første corona-restriktioner blev indført og til tab man vil få resten af året. I denne tredje ansøgningsrunde kan der søges fra mandag den 12. oktober 2020 frem til fredag den 30. oktober 2020 klokken 12.00.

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt, der søger dækning af udgifter til større aflyste arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

Derimod kan foreninger, som afholder store breddeevents og herudover også foreningsbaserede eventarrangører godt ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud til dækning af tabt overskud fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Eksempler på tab, der kan søges kompensation for, er blandt andet:

  • Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtteforeninger som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

 

Læs mere om retningslinjer, ansøgningsprocedure og få svar på de oftest stillede spørgsmål her.

 

 

Som altid er det muligt at søge DIF og DGI’s Foreningspulje

DIF og DGI’s Foreningspulje kører på tredje år og kan søges som normalt på trods af corona. Der kan søges tilskud til for eksempel aktiviteter, remedier og udviklingsprojekter.

Ansøgninger op til og med 30.000 kr. behandles løbende.

Ansøgninger fra 30.001 til 300.000 kr. behandles tre gange i løbet af 2020. Sidste ansøgningsfrist i denne beløbskategori i år er 31. oktober 2020.

Læs mere om DIF og DGI’s Foreningspulje her 

 

 

Slå jer sammen med den lokale købmand og søg KFI’s Erhvervsdrivende Fond

Puljen lyder på 10 mio. kroner, som kan søges af den lokale købmand til at finansiere butikkens sponsorat af fodboldklubben. Fakturaen fra sponsoratet skal købmanden have modtaget i perioden fra den 18. maj til den 31. oktober 2020. Købmanden kan maksimalt modtage 40.000 kr. fra puljen, der kan anvendes til ét lokalt sponsorat i fx fodboldklubben.

Læs mere om muligheden for jer og jeres lokale købmand her