Myndighedernes skærpede restriktioner, som trådte i kraft henholdsvis den 26. og 29. oktober, har på forskellige måder indflydelse på Fodboldens Corona-regler.

 

Her har vi listet de vigtigste ændringer i den nye version af Fodboldens Corona-regler:

 • Nyt forsamlingsforbud på 10, som dog ikke gælder børn og unge til og med 21 år.
  Det betyder blandt andet, at fodbolden for børn og unge til og med 21 år kan fortsætte som før 26/10 med både træning og kampe/stævner, hvor der må være op til 50 aktive forsamlet.
  Voksne fra 22 år og op må kun træne i grupper af maks. 10 personer sammen (inkl. træner). Læs mere om, hvordan dette kan foregå i praksis i protokollen på side 5-7.

 • Krav om mundbind indendørs.
  Der skal bæres mundbind på alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Dette gælder dog ikke, når man sidder ned (fx som publikum) eller under selve aktiviteten, hvis man deltager aktivt (som spiller, træner, dommer eller official).
  Mundbind skal bæres, når man ankommer til og forlader den indendørs idrætsfacilitet, men ikke i omklædningsrum.
  Kravet om mundbind gælder også, når man bevæger sig rundt i offentligt tilgængelige lokaler i klubhus eller lignende.
  Børn under 12 år er fritaget fra kravet om mundbind.

 • Særlige retningslinjer omkring indendørs
  Der gælder de samme regler for indendørs fodbold som for udendørs.
  Det er muligt at opdele en hal i zoner, så flere grupper kan træne samtidigt.
  Vær opmærksom på, at der er særlige regler omkring rengøring/afspritning indendørs. Læs mere på side 9 og 10 i protokollen for Fodboldens Corona-regler.

 • Tilskuere
  Afsnittet om, hvordan I kan forholde jer til tilskuere i forbindelse med fodboldaktiviteter er også opdateret. Læs det på side 8. Det er fortsat helt afgørende, at tilskuere sidder ned på en fast plads med minimum en meters afstand under hele aktiviteten.

 • Camps med overnatning ikke tilladt
  Med de nye restriktioner er der ikke længere en særlig dispensation ift. afholdelse af camps eller træningslejre. Der må ikke arrangeres træningslejre med overnatning.
 • Aflys sociale arrangementer
  Alle sociale arrangementer i forbindelse med idrætsaktiviteter frarådes på det kraftigste frem til foreløbigt 2. januar 2021.