Myndighederne ændrer ofte deres fortolkninger af Corona-retningslinjerne og kommer med nye udmeldinger, som har betydning for Fodboldens Corona-regler. Det betyder, at retningslinjerne for fodboldklubberne også ændres ofte. Her finder du den opdaterede protokol for fodbolden pr. 6. oktober 2020:

Nedenfor har vi beskrevet ændringerne, der er kommet med denne opdatering, men sørg for altid at have styr på, at I overholder hele protokollen i jeres klub.

 

Mulighed for camps og lejre for op til 500 børn og unge

I sommers havde blandt andet idrætten en undtagelse fra forsamlingsforbuddet, som muliggjorde, at klubber kunne afvikle sommerskoler, lejre og camps med op til 500 børn og unge under 25 år. Der er nu kommet en tilsvarende undtagelse, som gælder for lignende aktiviteter hele året.

Det vil sige, at I som klub fx kan afvikle en fodboldskole/-camp for flere end forsamlingsforbuddet på 50 også nu her i efteråret eller i løbet af vinteren. I skal dog være opmærksomme på at følge de regler for afvikling, som er beskrevet i de opdaterede retningslinjer.

 

Skærpede restriktioner for publikum, når man er over 50 og op til 500 personer samlet

Der er kommet en ny bekendtgørelse, hvori kravene for afvikling af aktiviteter med op til 500 siddende deltagere er blevet skærpet. Dette har betydning for, hvordan I håndterer tilskuere, når I er mere end 50 og op til 500 samlet til en kamp eller et stævne.

Alle tilskuere skal som bekendt sidde ned på en stol, når der er samlet mere end 50 personer ved et arrangement. Tidligere lød fortolkningen, at det var ok blot at sidde på et tæppe. Dette er blevet indskærpet, så alle skal sidde på en stol eller en bænk med minimum en meters afstand til andre tilskuere.
Selv medbragte stole skal fungere som faste pladser, som peger i samme retning (mod banen). Man skal som tilskuer sidde på sin faste plads under hele arrangementet. Tilskuere må kun forlade deres plads for at benytte toilettet eller for helt kortvarigt at hente forplejning.

Ovenstående er en forudsætning for, at dispensationen fra det generelle forsamlingsforbud på 50 kan benyttes.

 

Stævneplanlægning

Der er fra myndighederne kommet en nyfortolkning af forsamlingsforbuddet, som har betydning for stævneplanlægningen. Deltagerne i et stævne må fortsat ikke flette med andre stævnegrupper, der spiller samtidigt. Men hvis en gruppe har deltaget i en stævnegruppe om formiddagen, må der gerne være gengangere herfra i en ny stævnegruppe, der deltager om eftermiddagen.

 

 

Sociale arrangementer

Udover ovenstående opdateringer i protokollen gælder det, at alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter bør aflyses frem til foreløbig den 18. oktober 2020. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Træningslejre mv. kan fortsat afholdes under hensyntagen til de gældende retningslinjer.

 

Efter den 18. oktober 2020, eller så snart myndighederne ikke længere fraråder sociale aktiviteter i bl.a. fritidstilbud, gælder følgende:

”Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.”