Tre overordnede forhold er ændret i forhold til de retningslinjer, som alle klubber har forholdt sig til siden den 22. marts. Det drejer sig om brugen af klubhuse, brugen af omklædningsfaciliteter samt muligheden for tilskuere. Nedenfor er reglerne på de tre områder uddybet:

 

Hvilke regler gælder for klubhuse?

Klubhuslokaler, hvor der foregår salg af mad og drikke er underlagt restaurationsbranchens retningslinjer, som I finder her. De må nu holde åbent for salg og servering på stedet, hvis Erhvervsministeriets retningslinjer for restaurationsbranchen følges nøje. Det indebærer bl.a. bordbestilling minimum 30 minutter før ankomst.

Gæster skal bære mundbind, når de står op indenfor. Vær opmærksomme på at skilte med dette, hvis jeres cafeteria er åbent.

Hvis der laves udendørsservering, skal dette foregå i forbindelse med klubhuset og inden for et afgrænset område. Det er ikke tilladt at lave et serveringsområde ved banerne på baneanlægget fx i forbindelse med en mobil serveringsvogn (der må altså ikke laves såkaldt satellitserveringssteder rundt på anlægget).


Klubhuslokaler, hvor der ikke er salg af mad og/eller drikke, skal holdes lukkede for offentlig adgang.

 

 

Tilskuerregler: Et begrænset antal tilskuere er muligt

Det generelle udendørs forsamlingsloft er pr. 21. april 2021 hævet til maks. 50 personer. Det betyder, at det nu er muligt at forsamles op til 50 personer i forbindelse med en udendørs fodboldkamp, stævne eller træning. Det betyder, at der kan være mulighed for et begrænset antal tilskuere.

Et helt konkret eksempel kunne være, at hvis der er 35 aktive personer i en kamp (22 spillere på banen, 6 udskiftere, 2 trænere, 3 dommere og 2 andre officials), så må der være 15 tilskuere. Arrangørklubben er ansvarlig for arrangementer, der afvikles, på deres anlæg.

Det skal være tydeligt, hvilke personer der hører til hvilket arrangement. Hvis dette ikke helt naturligt er tydeligt i forhold til anlæggets udformning, skal det tydeliggøres ved afspærring fx med minestrimmel, kegler, toppe eller lignende, så Politiet ikke er i tvivl, hvis de skulle komme forbi.

 

 

Nye regler for omklædning og bad

Arealkravet i omklædningsrum sænkes, så der nu igen kan tillades 1 person pr. 4 kvadratmeter. Er gulvarealet under 4 kvadratmeter – såsom på toiletter – må der tillades adgang for en person.

Der åbnes for, at børn og unge til og med 17 år samt personer på 70 år og derover kan bruge badefaciliteter, hvis afstandskrav på mindst 1 meter, og gerne 2 meter hvis muligt, overholdes. Personer mellem 18 og 69 må ifølge Kulturministeriets retningslinjer desværre fortsat ikke benytte badefaciliteterne. Dette skyldes, at der er særlige regler for den indendørs foreningsidræt, som her også gør sig gældende for brug af omklædningsrum i forbindelse med udendørs idrætsaktiviteter.

Af praktiske årsager og for at mindske smitterisikoen opfordrer vi fortsat til, at man klæder om hjemme. Man kan heller ikke være sikker på, at omklædningsfaciliteter er åbne i de klubber, man besøger, i denne tid. Dette bestemmes af facilitetsejeren, som også har ansvaret for rengøring som minimum en gang dagligt og oftere ved hyppig brug.

 

 

Bliv klogere på de gældende retningslinjer fra den 21. april 2021 ved at gennemlæse protokollen og dens tilhørende FAQ-afsnit. Begge dele findes på siden her: