Forsamlingsforbud

Pr. 11. juni må der være forsamlet 500 i forbindelse med en udendørs fodboldkamp eller -stævne, uden krav om at tilskuere skal sidde ned. Der er fortsat særlige ordninger, som gælder, hvis der laves arrangementer for større forsamlinger (over 500 tilskuere) – læs mere om dem her:

Ordningen for indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum – klik her for at læse mere.+

Ordningen gælder for indendørs og udendørs kultur- og idrætsarrangementer, herunder f.eks. koncerter og forestillinger i teatre og biografer samt håndboldkampe, ishockeykampe, fodboldkampe mv. med flere end 500 siddende tilskuere eller publikummer. Der er krav om, at tilskuere mv. skal være opdelt i klart adskilte sektioner. For indendørs arrangementer må der maksimalt være 500 tilskuere mv. i de enkelte sektioner. Ved udendørs arrangementer må der være op til 1000 tilskuere mv. pr. sektion. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs- sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere mv. i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Ved arrangementer, der afholdes efter denne ordning skal tilskuere mv. i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Ved arrangementer med siddende publikum gælder intet øvre forsamlingsloft. Der gælder krav om sundhedsplan (ved flere end 500 tilskuere), krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag, herunder arealkrav.

Ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum – klik her for at læse mere.+

Ordningen gælder for udendørs kulturarrangementer med stående tilskuere eller publikummer, herunder f.eks. koncerter, musikfestivaller og andre festivallignende arrangementer, hvor tilskuere mv. står op og hvor der deltager flere end 500 tilskuere mv. Der er krav om, at tilskuere mv. skal være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere mv. samt krav om 4 m2 pr. tilskuer mv. i de enkelte sektioner. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs- sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere mv. i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Der må maksimalt være 2000 tilskuere mv. til stede ved arrangementer efter denne ordning. Der må ikke tilbydes overnatning i forbindelse med arrangementet. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.

Afholdelse af store fodboldstævner – klik her for at læse mere.+

Der findes ikke nogen særlig eller helt specifik ordning for afholdelse af store fodboldstævner. Det er som udgangspunkt det gældende forsamlingsforbud på 500 personer, man skal forholde sig til, når man laver et arrangement/stævne. Det betyder, at der ikke må være mere end 500 personer forsamlet samtidigt (inkl. deltagere, frivillige og evt. tilskuere).

Det er dog muligt at lave et tidsforskudt stævne, hvor forskellige stævnegrupper afvikles på forskellige tidspunkter, således der på intet tidspunkt er mere end 500 forsamlet samtidigt. Et eksempel kunne være, at der afvikles en stævnegruppe med 12 hold á 10 personer, 20 frivillige og dermed maks. 360 tilskuere/forældre til stede fra kl. 9-13, og herefter kan der afvikles en anden tilsvarende stævnegruppe med samme antal om eftermiddagen fra kl. 14-18.

Et stævne tæller som ét arrangement og kan kun geografisk opdeles, hvis der er tale om store afstande, fx ved brug af flere forskellige baneanlæg (ikke blot forskellige baner på samme anlæg). Det skal nemlig sikres, at forskellige sektioner har egne indgange og servicefaciliteter, og der på intet tidspunkt er nogle deltagere, der krydser hinanden eller blandes.

Ovenstående ordninger om arrangementer med mange tilskuere henvender sig særligt til afholdelse af en enkelt fodboldkamp eller fx koncert, og kan derfor være svære at benytte i et fodboldstævneformat. Hvis I er i tvivl om mulighederne for afholdelse af jeres stævne i forbindelse med overholdelse af forsamlingsforbuddet, kan I kontakte myndighederne.

Hvis jeres stævne inkluderer overnatning, skal I benytte retningslinjerne for sommerlejre og stævner med overnatning, som I kan læse her. I så fald må I ikke være mere end 500 deltagere i alt ved hele stævnet.

 

Pr. 11. juni er det indendørs forsamlingsforbud desuden hævet til 100 personer.

 

Coronapas og mundbind

Pr. 14. juni er der ikke længere krav om mundbind ved brug af indendørs faciliteter.

Der er fortsat krav om coronapas for personer over 18 år, der ønsker at tage bad i omklædningsrum. Kontrol af coronapas kan i foreningsregi ske via stikprøve en gang i døgnet.

Der er ikke længere krav om coronapas ved brug af klubhuse til foreningsaktiviteter såsom møder. Vær dog opmærksom på, at der fortsat er krav om coronapas for personer over 15 år, hvis der i klubhuset er salg af mad og drikke. Herved gælder nemlig retningslinjerne for restaurationsbranchen, som kan findes her.

 

Afholdelse af sommerlejre

Kulturministeriets anbefalinger for afholdelse af indendørs og udendørs sommerlejre beskriver, hvordan der må være 500 personer forsamlet både indendørs og udendørs. Der er fx krav om coronapas for personer over 15 år (frivillige er dog undtaget), men KUN hvis der er flere deltagere end det gældende indendørs forsamlingsforbud tillader (pr. 14. juni er det 100 personer. Pr. 1. juli er det 250 personer).

Derudover er der anbefalinger til afstand mellem deltagere, anbefaling om opdeling i faste grupper for at mindske antallet af nære kontakter, hvis nogen viser sig smittet. Og så er der et indendørs kvadratmeterkrav og anbefaling om at benytte Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning og Opsporing og håndtering af nære kontakter.

Læs de samlede anbefalinger her.

 

 

 

Plan fremover

Den politiske aftaletekst pr. 10. juni 2021 indeholdt en del aftaler for lempelse af restriktioner resten af sommeren. Her har vi opsummeret, hvad I skal være opmærksomme på i jeres planlægning:

  • 1. juli 2021 hæves det indendørs forsamlingsforbud til 250 personer (der er dog en undtagelse fra dette ifm. afholdelse af sommerlejre (se ovenfor).
  • 1. juli hæves gyldigheden af et coronapas til 96 timer.
  • 1. august ophæves coronapaskravet for indendørs idrætsaktiviteter (dvs. også for brug af badefaciliteter).
  • 1. august ophæves afstandskrav og krav om sektionering for store udendørs arrangementer (flere end 500 deltagere) med siddende publikum.
  • 1. august ophæves kravet om coronapas for arrangementer med mere end 500 og mindre end 2.000 tilskuere.
  • 1. august sænkes arealkrav til 2 m2alle steder.
  • 1. september ophæves arealkrav helt.
  • 1. oktober ophæves kravet om coronapas for arrangementer med mere end 2.000 tilskuere.

 

Sommerpakke aftalt

Folketingets partier er blevet enige om at afsætte 330 millioner kroner til at understøtte kultur-, idræts- og foreningslivet og skabe oplevelser og sommeraktiviteter for børn og unge. Heraf går samlet 69 millioner kroner til idræts- og foreningslivet. Læs mere om aftalen hos Kulturministeriet her og hos Danmarks Idrætsforbund her.

Når vi ved mere om, hvordan sommerpakken kan søges, informerer vi herom.