Når børne- og ungdomstrænere modtager DBU's træningsprogrammer for første gang i 2023 i denne uge, bliver det i en ny og bedre udgave.

Både teknisk og indholdsmæssigt har de fået et kvalitetsløft, der skal øge brugervenligheden og hjælpe trænerne med at lave endnu bedre træning og skabe gode fodboldoplevelser for spillerne.

- Træningsprogrammerne hjælper træneren til at igangsætte en aktivitet nemt, hurtigt og effektivt, så der bliver overskud til at observere på spillerne og spillet. Det giver samtidig mulighed for, at træneren kan hjælpe spillerne på en nærværende måde én til én og justere aktiviteten undervejs, lyder det fra fodboldfaglig konsulent i DBU Bredde, Christian Holst.

Fakta: DBU Træningsprogrammer

  • DBU Træningsprogrammer er gratis for alle børne- og ungdomstrænere, uanset niveau. Se hvordan du modtager dem her
  • Fremover modtager du træningsprogrammerne som links i stedet for pdf
  • Alle øvelser er gennemgået og opdateret, så de lever op til DBU’s børnesyn og holdninger til træning af børn og unge
  • DBU udsender flere end 33.000 mails med træningsprogrammer ugentligt

Fokus på brugervenlighed
Hvad betyder ændringen helt konkret for dig som træner?

For det første fremstår programmerne i en mere brugervenlig form, der er tiltænkt direkte brug på træningsbanen.

De vil fortsat blive udsendt via mail, men fremover modtager du links til en webbaseret løsning i stedet for pdf-filer. Visningen er på den måde gjort mere overskuelig på en mobiltelefon, og du kan nemt skifte rundt mellem programmets træningsaktiviteter, selv på en mindre skærm. Og så er det endnu nemmere at dele dagens træningsprogram med forældre, ungtrænere og assistenter.

Kvalitetssikret indhold
For det andet er den store mængde øvelser og aktiviteter, der anvendes i programmerne, blevet fodboldfagligt gennemgået og kvalitetssikret.

Det betyder, at de nu alle er i overensstemmelse med DBU’s børnesyn og i tråd med DBU’s UEFA-godkendte træneruddannelser.

- De nye programmer består først og fremmest af meget mere leg og frit spil fremfor låste øvelser. Det vil sige mindre trænerstyret træning og meget mere fokus på, at spilleren selv skal lære at løse spillet ved at opfatte og vurdere situationer, tage beslutninger og handle. For at kunne det skal spillerne øve sig og træne i en setting, der ligner spillet mest muligt, forklarer Ove Lyhne, aktivitetsansvarlig for DBU Breddes træningsprogrammer.

Guide: Sådan fungerer træningsprogrammerne

  1. Den webbaserede løsning er tiltænkt brug direkte på træningsbanen, og visningen er mere overskuelig end tidligere. Når linkes tilgås, vises programmet i et simpelt overblik med alle øvelser til den pågældende træning (inkl. forslag til tidsforbrug samt anbefalet antal spillere til øvelsen)
  2. Når du vælger en aktivitet fra programmet, får du mulighed for at se en video plus kort info om øvelsen
  3. Hvis du har brug for nærmere beskrivelse, trykker du ”Læs mere” og får en komplet gennemgang af øvelsen, nøjagtig som du kender det fra det hidtidige pdf-format

Træningsprogrammerne erstatter Øvelsesbanken

Processen med at opdatere træningsprogrammerne, indholdsmæssigt og teknisk, kommer på sigt til at betyde, at programmerne og de træningsaktiviteter, som udgør programmerne, vil erstatte DBU’s øvelsesbank, som mange trænere kender og bruger.

Det betyder, at øvelsesbanken i sin nuværende form lukker i løbet af 2023. Men det betyder ikke, at brugervenlige, kvalitetssikrede og målgruppeorienterede træningsprogrammer og -øvelser forsvinder fra DBU’s webunivers og app.

De opdaterede træningsprogrammer træder i stedet, og der vil løbende blive føjet øvelser, lege og aktiviteter til.