Alle klubber i Danmark kan nu indstille unge trænere til uddannelsesforløbet Fremtidens Trænere, som er særligt tilrettelagt for den yngre generation af trænere. 

DBU og Forenet Kredit har indgået et partnerskab med målsætningen om at uddanne 240 flere unge trænere om året indtil 2025. Ud over at de unge trænere kan se frem til UEFA C1 og C2 træneruddannelserne, er der lagt stor vægt på at udbygge deres netværk blandt ligesindede trænere. Der arrangereres derfor også sociale netværksarrangementer og inspirationsture til landsholdslejrene, hvor de unge kommer helt tæt på landsholdene til træning. 

Læs mere om Fremtidens Trænere og indstil unge trænere til forløbet her: 

 

DET FÅR DELTAGERNE PÅ FORLØBET

  • UEFA C1 og UEFA C2-træneruddannelse 
  • Besøg i både herre- og kvindelandsholdslejren og inspiration fra landstrænerne 
  • Tøjpakke og andre materialer lavet specielt til ”Fremtidens Trænere”
  • Et netværk med andre unge trænere 

HVAD KRÆVER DET AT INDSTILLE TRÆNERE?

  • Trænerne, som indstilles, skal være 13 - 20 år 
  • Deltagerne på forløbet forpligter sig til at gennemføre hele forløbet i løbet af skoleåret 2024/2025
  • Trænerne skal være tilknyttet et hold i klubben, f.eks. som assistenttræner eller ungtræner
  • Det er kun klubber, som kan indstille trænere 
  • Der skal være en tovholder fra klubben, som er kontaktperson, og fungerer som bindeled mellem DBU og de indstillede trænere.

Hvad koster forløbet?

Det koster 875 kr. pr. deltager at deltage i hele forløbet, hvilket er langt mindre end den normale kursuspris for disse uddannelser. Dette er muligt grundet samarbejdet med Forenet Kredit, som bidrager økonomisk til forløbet. 

Forenet Kredit ønsker at være med til at understøtte og udvikle dansk fodbold og det aktive lokale foreningsliv i hele landet. Ambitionen med at bidrage til dette projekt er at bidrage aktivt til, at dansk fodbold i fremtiden får endnu flere dygtige kvinde- og herretrænere på alle niveauer fra forening til landshold, der kan styrke sammenhængskraften og fastholde børn og unges lyst til at spille fodbold. 

Betalingen vil ske, når deltagerne påsættes UEFA C1 kurset, og herefter er det ikke muligt at få pengene tilbage for deltagere, som falder fra.

Indstillingsperioden til forløbet i 2024/2025 er åben og løber til d. 23. april 2024. Herefter udvælges der deltagere til forløbet.

Der er 240 pladser på forløbet, som fordeles over hele landet. Man kan derfor ikke være sikker på at blive udvalgt. Udvælgelsen af trænere vil ske ud fra antallet af indstillede trænere, et ønske om stor geografisk spredning samt en ambition om en ligelig kønsfordeling.

Der er ikke nogen grænser for, hvor mange unge trænere en klub kan indstille til deltagelse. I formularen er det muligt at indstille op til otte trænere, og ønskes det at indstille yderligere, skal der udfyldes endnu en formular.