Videooptagelser af kampe

Når klubberne filmer en kamp, f.eks. ved brug af VEO, så SKAL de (enten ved skiltning eller lign.) oplyse alle ’medvirkende’ (dommere, modstandere, eget hold m.m.) om, at fodboldkampen bliver videooptaget, således at klubben overholder databeskyttelsesreglerne (GDPR).
Det kræver IKKE samtykke fra spillere, trænere og/eller dommere at videofilme en kamp, MEN det er en databeskyttelsesmæssig ret for alle de deltagende parter, at de skal have muligheden for at sige nej.
Man må også gerne offentliggøre videooptagelse af kampe på f.eks. sociale medier.
Det er dog MEGET VIGTIGT at være opmærksom på følgende:
  • Man skal oplyse alle implicerede parter om, at det vil blive offentliggjort.
  • Alle spillere, dommere, trænere eller lign., der optræder i videooptagelsen, skal have mulighed for AT SIGE NEJ, såfremt de ikke ønsker at videooptagelsen offentliggøres.
  • Hvis man har lagt videooptagelsen op på de sociale medier og/eller DBU's platforme, og der er én eller flere af de implicerede parter, der ønsker at få det slettet igen, så SKAL man slette det fra nettet uden unødigt ophold.

Hvis du ønsker en optagelse fra Veo fjernet fra DBU's platforme, kan du skrive til support@dbu.dk

 

OG HUSK, at når der er tale om børn og unge, så skal man være særligt opmærksom og udvise ekstra beskyttelse, da denne gruppe måske ikke er helt så klar over de eventuelle konsekvenser af en eventuel offentliggørelse.
DBU har skrevet ind i den generelle privatlivspolitik (som fremgår af fodboldpasset), at videooptagelser af kampe kan forekomme, så spillere, dommere, trænere m.m. er gjort opmærksomme på det, MEN den respektive klub skal stadig oplyse om, at der foretages videooptagelse af kampen.

Endvidere skal klubben være opmærksom på følgende:
  • hvor længe de opbevarer videooptagelserne (de skal slettes, når optagelsen ikke findes relevant længere - som udgangspunkt efter et år)
  • ved indsigtsbegæringer skal videomaterialet udleveres, men klubben skal sørge for at sløre alle andre parter end den registrerede, der anmoder om indsigten
  • klubben skal huske at få skrevet denne form for behandling af personoplysninger ind i deres artikel 30-fortegnelse (GDPR fortegnelse over behandlingsaktiviteter)

Svar på spørgsmål, vi ofte hører

Hvem må filme en fodboldkamp?+

Forældre, spillere og klubpersoner fra begge hold må filme fodboldkampe eller lignende.

Man skal huske at informere om, at aktiviteten bliver filmet, og undlade at filme, hvis ikke modstanderhold eller dommer ønsker det - også selvom optagelsen kun er til ens eget hold. 

Skal man informere om, at man filmer en fodboldkamp?+

Ja, alle involverede parter – hold, modstandere, forældre, dommere mm. – skal informeres om, at kampen optages.

Det behøver ikke være skriftligt og på forhånd, men kan fx gøres i forbindelse med, at man hilser på hinanden inden kampstart. 

Skal modstandere eller forældre give deres accept til at kampen filmes?+

Der skal ikke gives accept for at filme kampen, men alle involverede parter skal oplyses om, at kampen filmes. 

Det kan fx være i forbindelse med, at man hilser på hinanden inden kampstart. 

Tip: Lav et A3-ark, som du hænger synligt op, hvor du skriver, at kampen bliver optaget. På den måde er alle i hvert fald orienteret.

Kan en træner/leder på vegne af klub, hold og spillere sige ja til kampen ligges ud til offentlig skue, fx i Fodbold app'en?+

Ja, hvis vedkommende har informeret de involverede om, at kampen blev optaget.

Må videoen deles på sociale medier og med andre trænere?+

Ja, hvis du har oplyst alle parter om det, så er der intet til hinder for at offentliggøre optagelserne på nettet eller dele indholdet. Men igen; hvis blot én ønsker, at optagelsen fjernes, så skal man fjerne det igen uden unødigt ophold. 

NB: Det er vigtigt at have for øje, at man ikke skal vise noget, der er krænkende eller nedsættende for den enkelte person. Hvis optagelserne bruges i markedsføringsmæssig sammenhæng, gælder andre regler. 

 

Hvis der er en eller flere spillere på optagelsen der ønsker denne fjernet fra offentlig fora, hvor skal det så ske fra?+

Videoen skal fjernes af den, der har offentliggjort videoen uden unødigt ophold. 

Skal forældrene give samtykke?+

Nej. Men de tilstedeværende forældre skal informeres om, at kampen optages. 

Det foregår jo som regel på et offentligt område, men kan modstanderen alligevel godt sige, at de ikke vil have kampen filmet?+

Ja. Kampens aktører kan godt bede om, at en kamp ikke skal filmes. I så fald skal man ikke filme kampen. Man bør heller ikke gøre det, selvom optagelsen ikke deles på internettet, men kun er til eget hold. 

Hvor længe må de opbevare optagelserne?+

Som udgangspunkt i et år efter optagelsen, med mindre der er særlig god grund til at opbevare optagelsen i længere tid. 

Hvordan får jeg fjernet en optagelse fra DBU's platforme?+

Hvis du ønsker en optagelse fra Veo fjernet fra Fodbold appen, dbu.dk og Lokalunionernes hjemmesider, kan du skrive til os på support@dbu.dk

Brugeren kan også selv fjerne optagelsen via Veo's platform, som vist på billedet herunder. 

 

Veo Fjern Video